Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 71 seconden

In 2017 werden er 3% meer hr-ketels verkocht dan in 2016. Wel heeft de ISDE-regeling (de Investeringssubsidie duurzame energie) effect op de verkoopcijfers. Sinds de invoering van deze regeling in 2016 nam de groei in verkoop van warmtepompen en pelletkachels toe. Zo groeide het aantal verkochte warmtepompen tussen 2015 en 2016 met 44 procent en het aantal pelletkachels met maar liefst 136 procent. De groei van de verkoop van warmtepompen lijkt echter in 2017 af te vlakken ten opzichte van 2016.

Dit blijkt uit de eerste ‘Gasmonitor 2018’ van Natuur & Milieu, Stedin en Alliander. In 2017, zo meldt het rapport, werden er 15% meer warmtepompen verkocht dan in 2016. Een groeicijfer dat vergelijkbaar is met de jaren voor de ISDE. De hr-ketel domineert nog steeds de markt: er werden in 2017 vijf keer zoveel hr-ketels verkocht als warmtepompen. De hr-ketel is dus nog niet op zijn retour.

De warmtemarkt voor woningen geeft hetzelfde beeld als de totale markt (inclusief andere gebouwen): ook hier domineert de hr-ketel nog. Toch doen tienduizenden particulieren mee aan de transitie. In 2017 werden voor bijna 70.000 huishoudens installaties verkocht waarmee de woning deels of helemaal kan worden verwarmd zonder aardgas. Het merendeel kreeg een warmtepomp.

In 2015 en 2016 steeg het aantal geplaatste hr-ketels in nieuwbouwwoningen. Dat is teleurstellend, aldus de samenstellers van het rapport, omdat juist nieuwe woningen vaak bouwtechnisch uitermate geschikt zijn om met een warmtepomp te verwarmen. Deze woningen zullen op termijn alsnog aardgasvrij moeten gaan verwarmen. De stijging kan veroorzaakt zijn door de aantrekkende economie.