Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 92 seconden

0091_20160125-tk0096De chrysantenkwekerijen Arcadia en Van Uffelen gaan beide Het Nieuwe Telen toepassen op hun kwekerijen in De Lier en Maasland. Technokas is gevraagd om de bedrijven daarvoor uit te rusten met de benodigde klimaatinstallatie. De kas van Van Uffelen is twee jaar geleden door Technokas ontworpen en gebouwd. Daarbij is de chrysantenkwekerij tot op zekere hoogte al voorbereid op de komst van de klimaatinstallatie die voor Het Nieuwe Telen noodzakelijk is. De installatie zal droge buitenlucht aanzuigen via de kopgevels, eventueel vermengen met kaslucht en indien nodig ter plekke aanvullend verwarmen tot de binnentemperatuur, om deze vervolgens via transparante slangen over de teeltafdelingen te verdelen.

In de daarvoor aangebrachte portalen in de kopgevels worden de luchtbehandelingskasten (lbk’s) geïnstalleerd. In de kassen zijn of worden benodigde verdeelleidingen en menggroepen voor de verwarmingselementen aangebracht. Verder zijn de installaties voor beregening en belichting zo ontworpen dat de luchtverdeelslangen eenvoudig boven het gewas kunnen worden gehangen en geen negatieve invloed hebben op de worp van de behandelde lucht uit de gaten in de slurf. Daarnaast worden deze kassen voorzien van een tweede energiescherm.

Arcadia en Van Uffelen kiezen voor deze klimaatinstallatie naar aanleiding van de goede resultaten die ermee zijn behaald bij een andere locatie van Arcadia. Wageningen UR, Kas als Energiebron, DLV, Deliflor en andere chrysantenkwekers hebben deze installatie langdurig beproefd. Ook bij andere teelten zijn met de klimaatinstallatie van Technokas tijdens langdurige proeven positieve resultaten behaald in regelbaarheid van de gestelde klimaateisen en energiebesparing.0085_20160125-tk0090

Met de installatie van Technokas verwachten de kwekers het klimaat in een teeltafdeling nog beter te kunnen regelen op temperatuurverdeling en relatieve luchtvochtigheid. Naast een gelijkmatiger klimaat verwachten deze kwekers – in combinatie met de energieschermen – 15 tot  30 procent energie te kunnen besparen. Verder is de verwachting dat de techniek voor een nog betere kwaliteit chrysanten zal zorgen.

[related_post themes=”text”]