Het Bouwbesluit 2012 en de ministeriële regeling Bouwbesluit 2012 zijn meerdere malen aangepast. Dit heeft te maken met de toepassing van normen, vervallen van aansluitplicht distributienet gas en overige kleine wijzigingen. Ook de serie Checklist Bouwbesluit is daarom geactualiseerd.

ISSO brengt de nieuwe versie uit als Praktijkboek. De serie ‘Checklist Bouwbesluit Woningen en woongebouwen’ bestaat uit deel A voor nieuwbouw en deel B voor verbouw.

Opnieuw wijzigingen
Sinds de invoering van het Bouwbesluit 2012 zijn er alweer een behoorlijk aantal kleine en grotere wijzigingen doorgevoerd. Daardoor was de versie uit 2016 niet langer actueel. De nieuwe versie is nu aangepast aan deze wijzigingen.

Inzichtelijker
Het nieuwe praktijkboek maakt het bouwen volgens de regels inzichtelijker. Er is een overzicht over de voorschriften die gelden voor specifieke onderdelen van een gebouw of ontwerp (met stroomschema’s, eisenkaarten en een index). Daarnaast zijn de Bouwbesluitartikelen herschreven (beter leesbaar) en verschillende artikelen samengevoegd in een beschrijving (beter te begrijpen). Deze versie is bedoeld voor de professional in de bouwsector die ontwerpt, uitvoert, toetst of beheert.

De Checklist Bouwbesluit deel A en deel B zijn verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank.

Op onze nieuwsbrief abonneren