Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 45 seconden

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel gepubliceerd dat ervoor moet zorgen dat vanaf medio 2019 alleen gecertificeerde cv-installateurs gasverbrandingsinstallaties mogen plaatsen en onderhouden. Aanleiding hiervoor is het koolmonoxide-rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van november 2015. Hieruit bleek dat de huidige erkenningsregelingen burgers niet de veiligheid geven die ze mogen verwachten. Uneto-VNI heeft de hoofdlijnen van het wetsvoorstel nu op een rij gezet op haar website.

Uneto-VNI is in grote lijnen positief over het voorstel voor een wettelijke certificeringsregeling voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. De regeling zorgt voor een hoger kwaliteitsniveau, zegt de branchevereniging, waardoor het aantal koolmonoxideongevallen kan worden teruggedrongen. ‘Het is goed dat álle bedrijven en werknemers die gasverbrandingsinstallaties plaatsen en onderhouden straks aan dezelfde eisen moeten voldoen. Wél is er behoefte aan meer duidelijkheid wat betreft de praktische consequenties voor de installateur’, aldus Uneto-VNI.

Lees hier de hoofdlijnen van het wetsvoorstel en de reactie van Uneto-VNI hierop