Category Archives: Energie

Integreren van zonnepanelen in gebouwen gebeurt nog niet op grote schaal

Gepubliceerd op

De opschaling van de productie en uitrol in de Nederlandse markt van zonnepanelen die in gebouwen geïntegreerd zijn (BIPV), is mogelijk maar ook uitdagend. Dit blijkt uit onderzoek door het Centre of Expertise NEBER [1] (New Energy, Built Environment and Renewables) en Zuyd Hogeschool in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Gebouwgeïntegreerde zonnepanelen worden gezien als de sleutel tot het vergroten van de toepassing van zonnepanelen in de gebouwde omgeving, vanwege de esthetische kenmerken en omdat deze bouwcomponenten zoals dakpannen en buitenmuren gedeeltelijk overbodig maken. Toch blijven de opschaling en uitrol achter, vergeleken met andere toepassingen van zonnepanelen.

Amsterdam ArenA niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen

Gepubliceerd op

De Amsterdam ArenA krijgt een noodstroomvoorziening gebaseerd op batterijen van gebruikte elektrische auto’s. Dit xStorage Buildings-systeem slaat energie op en distribueert deze als het nodig. Met 280 batterijen is dit het grootste energieopslagsysteem op hergebruikte batterijen dat door een commercieel bedrijf in Europa wordt gebruikt. Het heeft zowel een stroom- als opslagcapaciteit van vier megawatt. xStorage Buildings fungeert als essentiële noodstroomvoorziening van de Amsterdam ArenA en stelt het stadion in staat zijn omgeving, indien nodig, van stroom te voorzien om het elektriciteitsnet te beschermen.

Kamp: “Transitie naar een CO2-arme energievoorziening is definitief ingezet”

Gepubliceerd op

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de Energieagenda gepresenteerd, waarin hij aangeeft hoe in Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 zal worden uitgestoten. “De transitie naar een CO2-arme energievoorziening is definitief ingezet, er is geen weg terug. We moeten ons realiseren dat de omschakeling naar een CO2-arme economie grote investeringen vereist. Het kabinet zet in op beleid waarmee de energietransitie kosteneffectief gemaakt kan worden. Bedrijven en lokale overheden hebben daarbij zekerheid nodig, zodat zij hun plannen erop kunnen afstemmen. Volgende kabinetten zullen nog veel moeten uitwerken, maar wij leggen het fundament waarmee zij straks verder kunnen werken”, aldus de minister.

“Wonen zonder aardgas is ideaal”

Gepubliceerd op

Op de website hier voor thuis vertelt Lodewijk hoe het is om te wonen zonder aardgas. De ‘ervaringsdeskundige’, werkzaam voor deze site, woont al een tijdje met zijn gezin in het vrijwel aardgasloze Leidsche Rijn in Utrecht. Voorheen woonde hij in het centrum van Utrecht, “in een huis met ramen van enkel glas, ouderwetse gaskachels en zo’n mooie oude geiser die mij voorzag van warm water onder de douche. Ook de oven en het fornuis lagen aan het aardgasinfuus.” Nadat hij bij zijn toenmalige vriendin introk in haar aardgasloze woning, viel hij van de ene in de andere verbazing. Nu concludeert hij dat wonen zonder aardgas ideaal is. Een betoog van een insider.

Volgend jaar €12 miljard beschikbaar voor hernieuwbare energieprojecten

Gepubliceerd op

Voor de stimulering van hernieuwbare energieprojecten stelt het kabinet voor 2017 zowel in het voor- als najaar €6 miljard beschikbaar via de regeling SDE+. Voortzetting van deze regeling draagt bij aan het streven van het kabinet om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te realiseren. Met het energieakkoord denkt het kabinet een belangrijk stap te hebben gezet in de energietransitie. Met het energierapport, de energiedialoog en straks de energieagenda, wil het kabinet laten zien dat het ook voor de toekomst met verschillende partijen blijft werken aan vermindering van de uitstoot van CO2.

Meer dan helft kantoorpanden van grootste eigenaren voldoet niet aan energielabel C

Gepubliceerd op

Natuur & Milieu heeft de Nederlandse kantorenportefeuille van de twintig grootste eigenaren onderzocht op energiezuinigheid. Het bleek dat 54 procent van de onderzochte panden niet voldoet aan de norm van label C als minimum. Label C wordt waarschijnlijk met ingang van 2023 verplicht voor alle kantoren. Er zijn duidelijke verschillen tussen de onderzochte partijen. De meerderheid van de twintig onderzochte marktleiders is helaas geen voorloper, zo concludeert Natuur & Milieu.

‘Slimme meters moeten worden voorzien van display voor beter effect’

Gepubliceerd op

Volop in de landelijke media afgelopen weekend: ‘Huishoudens met een slimme energiemeter besparen minder elektriciteit en gas dan gedacht’. Gemiddeld is dit nog geen  1 procent minder, terwijl werd uitgegaan van een gemiddelde energiebesparing van 3,5 procent. Met deze mededeling kwam het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zaterdag. Onderzoek leerde dat het effect van de slimme meters tegenvalt, door het ontbreken van een schermpje in woonkamers dat het actuele gebruik toont. Zo’n schermpje zou gebruikers bewuster maken van hun verbruik. Zonder schermpje moeten ze in de meterkast of op een app kijken, wat minder goed zou werken. Het kabinet moet daarom overwegen om alle slimme energiemeters alsnog te voorzien van een display, zo adviseert het PBL. Bij de invoer van de meters in 2015 is daar juist bewust van afgezien.

‘All electric NOM-woning draagt niet bij aan reduceren CO2-uitstoot’

Gepubliceerd op

De laatste tijd vindt er steeds meer discussie plaats over de vraag in hoeverre de NOM-woningen echt bijdragen aan het reduceren van de CO2-uitstoot en of het niet gewenst is dat ook andere innovaties een kans krijgen in de zoektocht naar CO2-reductie en verduurzaming. Illustratie hiervan is het voornemen van Minister Blok om ook NOM-concepten op gas toe te laten tot de EPV en de Kamervragen die daar weer over gesteld zijn door Albert de Vries. Ketelfabrikant Remeha mist in de maatschappelijke discussie een groot gebrek aan kennis en inzicht in de energietechniek en hoe de technieken zich in een echt huis eigenlijk gedragen. Hierdoor wordt de belangrijkste energiedoelstelling CO2-reductie niet behaald, volgens de fabrikant, die de feiten en de techniek op een rijtje zet.

Maatregelen energiebesparing woning steeds vanzelfsprekender

Gepubliceerd op

Al bijna 2.800 huiseigenaren hebben sinds half september een subsidie aangevraagd voor het isoleren van hun huis. Wie tegelijk twee isolatiemaatregelen neemt, kan ongeveer 20 procent subsidie krijgen. Er is in totaal 60 miljoen beschikbaar voor het nemen van isolatiemaatregelen. De grote interesse komt mede door de nieuwe overheidscampagne ‘Energie besparen doe je nu’. Bijna driekwart (74 procent) van de woningbezitters beschouwt het overigens als vanzelfsprekend om na te denken over energiebesparing bij het kopen en/of verbouwen van de eigen woning. Dat beeld komt naar voren uit onderzoek van TNS NIPO onder ruim duizend huiseigenaren met energielabel C of lager. Veel mensen zien echter op tegen de rommel en overlast.
In de aanloop naar de Dag van de Isolatie (zaterdag 5 november) stimuleert de campagne ‘Energie besparen doe je nu’ mensen nog eens extra om hun dak, vloer, gevel, spouwmuur en/of ramen te isoleren. Ook op lokaal en regionaal niveau zijn er vele initiatieven. Tijdens de Dag van de Isolatie laat men in meer dan honderd woningen zien hoe isoleren in zijn werk gaat. Daarnaast is er op 5 en 12 november een Duurzame Huizen Route waar bijna 700 energiezuinige huizen, van appartementen en rijtjeshuizen tot monumenten, te bezoeken zijn. Verspreid over het hele land organiseren Energieloketten dit najaar veel activiteiten.

“Zonnepanelen presteren beter op het platteland dan in steden”

Gepubliceerd op

Volgens Wilfried van Sark van de Universiteit Utrecht presteren zonnepanelen in een stedelijke omgeving gemiddeld slechter dan in een landelijke omgeving. Van Sark is één van de initiators van de actie ‘Tel de Zon’. Met deze actie vraagt de stichting Monitoring Zonnestroom in samenwerking met de Universiteit Utrecht zoveel mogelijk bezitters van zonnepanelen om gedurende één week bij te houden hoeveel zonnestroom er die week werd opgewekt. Deze actie loopt inmiddels drie jaar en laat zien dat de prestatieverhoudingen van de zonnepanelen goed te zijn. De spreiding van de prestaties is echter groot: er zijn systemen met een hele hoge en met een lage opbrengst.

In stappen tot Nul-op-de-meter via modulaire aanpak

Gepubliceerd op

Een groep bedrijven introduceert een aanpak om corporaties te helpen bij het verduurzamen van de bestaande bouw. De modulaire aanpak maakt het mogelijk om in stappen tot Nul-op-de-meter te komen, aldus de initiatiefnemers. Deze ‘Beter Op De Meter’ oplossing kende al een aanpak voor rij- en hoekwoningen, waarbij met een investering van €30.000 euro de bewoner 80% bespaart op zijn energierekening. De slimmigheid van deze aanpak zit in het geïntegreerde prefab gevelconcept waarin de installaties zijn verwerkt. Deze basisingreep zorgt al voor 50% besparing. Met de plusvariant kan dit oplopen tot 80%.

NEN nodigt partijen uit om samen te werken aan de energietransitie

Gepubliceerd op

Nederland is bezig met de overgang naar een CO2-arme energievoorziening door inzet van energiebesparing en duurzame energiebronnen. De energietransitie vraagt volgens NEN om een normalisatieagenda met als doel een substantiële bijdrage te leveren aan de beperking van het CO2-uitstoot (Klimaatakkoord Parijs) en om de Nederlandse kennis en expertise verder in de markt te zetten. Samen met Nederlandse bedrijven wil NEN hierover in gesprek om via (internationale) normalisatie deze doelen te realiseren.

Manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’ aangeboden aan Rutte en Dijksma tijdens Klimaattop

Gepubliceerd op

Tijdens de Nationale Klimaattop vandaag ondertekenden bijna honderd partijen, waaronder gemeenten, provincies, Energie-Nederland, Enexis, Liander, Stedin, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, Natuur & Milieu en het HIER klimaatbureau het manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’. Daarmee geven zij aan concreet te beginnen met de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Het manifest is na ondertekening aangeboden aan minister-president Mark Rutte en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma. Dijksma: “Het initiatief van bijna honderd gemeenten, provincies en andere organisaties om te werken aan gasvrije huishoudens is mooi en tegelijk noodzakelijk. Nederland moet af van zijn verslaving aan fossiele energie. Er is veel winst te behalen in CO2-reductie in woningen. Mensen in een groot aantal gemeenten kunnen er straks voor kiezen om energieneutraal te gaan wonen. Dat levert een flinke milieuwinst op en tegelijk ook een lagere energierekening.”

Bewustwordingscampagne Zeer Energiezuinige Nieuwbouw van start

Gepubliceerd op

Deze week gaat de bewustwordingscampagne ‘Ik woon zen’ officieel van start. ‘Ik woon zen’ is ontwikkeld om mensen aan het denken te zetten. Met een video, online campagne en website worden de voordelen van Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) onder de aandacht gebracht bij de consument. Zeer Energiezuinige Nieuwbouw is het vervolgprogramma van de partijen in het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, Neprom, NVB en de minister van BZK). Met ZEN wil meneen positieve kanteling in de woningmarkt stimuleren, waardoor energie niet langer een kostenpost is maar een waardevermeerdering. Over vijf jaar moet alle nieuwbouw (bijna) energieneutraal of zelfs energieleverend zijn. Niet alleen voor de bewoners en samenleving, maar ook voor de bouwer, de corporatie, de belegger en de projectontwikkelaar.

Energietransitie: niet óf maar hoe!

Gepubliceerd op

Met ruim elfduizend bezoekers bracht de deze week gehouden Vakbeurs Energie meer geïnteresseerden naar Den Bosch dan voorgaande jaren. Tijdens de beurs gaven honderden sprekers hun visie op de energietransitie. Waar Maxime Verhagen van Bouwend Nederland het dinsdagmorgen tijdens de opening had over “het grote aantal samenwerkingen dat nodig is om tal van nieuwe concepten met betrekking tot de energietransitie te realiseren”, gaf Diederik Dicou van De Nederlandsche Bank aan dat “de vraag niet meer of, maar hoe!” is en sprak hij over het belang van een duidelijkere koersbepaling om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs te behalen. Hoewel de accenten anders lagen, leefde zowel bij de vakbezoekers, sprekers als exposanten duidelijk het besef dat de energietransitie in volle gang is.

Energie besparen volgens de wet

Gepubliceerd op

Een eigenaar, (ver)huurder of gebruiker van een bestaand bedrijfsgebouw is volgens wet verplicht om energie te besparen. Maar welke wetten en regels gelden er precies. Met alle verschillende regels, uitzonderingen en vrijstellingen is het lastig om door de bomen het bos te zien. Het Platform Duurzame Huisvesting ontwikkelde een interactieve tool, Kompas Energiewetgeving, die overzicht biedt in de wetgeving voor specifieke gebouwen. Concrete tips, links en hulpmiddelen helpen om daaraan te kunnen voldoen.

Groene energielabels hebben gunstige invloed op verkoop van woningen

Gepubliceerd op

Na bestudering van ruim 60.000 woningverkopen uit 2016, concluderen de onderzoekers van TIAS dat groene energielabels de verkoop van Nederlandse koopwoningen gunstig hebben beïnvloed. Ook na correctie voor leeftijd, locatie en kwaliteit, bleken woningen verkocht met een A- en B-label ruim een maand sneller te verkopen dan het gemiddelde D-labelalternatief. Bovendien brachten A- en B-labelwoningen ruim €7.000,- extra op bij de verkoop.

“Bij investeren in duurzaamheid hoort ook rendement”

Gepubliceerd op

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, opende gisteren Vakbeurs Energie. In zijn openingsspeech gaf hij aan ingenomen te zijn met het beursthema ‘nieuwe connecties in de energietransitie’. “In de bouw zijn we hard bezig met duurzame energieopwekking maar vooral met energiebesparing. Wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken. Wij werken hard aan nieuwe en steeds beter werkende renovatieconcepten. Maar ook aan energieneutrale nieuwbouwconcepten.” Volgens Verhagen zijn voor concepten zoals Nul-op-de-meter (NOM), Bijna energieneutrale gebouwen (BENG) en zeer energiezuinige nieuwbouw (ZEN) veel nieuwe connecties nodig en moeten bestaande connecties vernieuwd worden. Hierin moet flink worden geïnvesteerd. Maar we moeten beseffen dat bij investeren ook rendement hoort.”

Nominaties Energie Professional en Energietalent van het jaar bekend

Gepubliceerd op

Op dinsdag 4 en woensdag 5 oktober worden tijdens Vakbeurs Energie voor de tweede keer de Energie Awards uitgereikt. Inmiddels heeft de vakjury bekendgemaakt wie kans maken op de titel Energie Professional van het Jaar en Energietalent van het Jaar. Voor de prijzen definitief uitgereikt worden, krijgen alle zes de genomineerden de kans om tijdens een korte pitch op Vakbeurs Energie hun projecten of producten toe te lichten.

Zelf opgewekte energie opslaan met nieuwe thuisaccu

Gepubliceerd op

Het Duitse Solarwatt brengt een thuisaccu in Nederland op de markt, waarmee huishoudens hun zelf opgewekte energie kunnen opslaan. Met de bijbehorende Energy Manager kan de verbruikshoeveelheid worden gecontroleerd. Huiseigenaren monitoren hiermee het verbruik en kiezen zelf wanneer de met de thuisaccu opgeslagen zonne-energie wordt ingezet. De vernieuwde MyReserve, zoals de thuisaccu heet, heeft meer opslagcapaciteit, clusteringopties en plug-and-play-software-updates.