In ons praktijkblad InstallateursZaken starten we in maart met een nieuwe rubriek: Feit of fabel? In deze nieuwsbrief trappen we, als voorproefje, alvast af met ventilatiespecialist Leon Kleinmeulman van groothandel Wasco. Hij zet drie feiten óf fabels op een rijtje.

Energielabel C voor kantoren verplicht
Feit:
Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, mag het per die datum niet meer als kantoor gebruikt worden.

Hoeveel je in een woning moet ventileren hangt af van het aantal personen
Fabel:
Het Bouwbesluit maakt voor de benodigde ventilatie verschil tussen woon- en utiliteitsgebouwen. Voor woningen gaat de berekening uit van de vloeroppervlakte. Voor utiliteitsgebouwen is de berekening gebaseerd op het aantal personen in een ruimte. Ga hierbij uit van een maximale bezetting.

BENG-eisen zijn alleen nog haalbaar met een ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer in combinatie met wtw.
Fabel:
Een systeem met mechanische afvoer en natuurlijke toevoer kan binnen de BENG-normen nog wel toegepast worden, maar dit wordt wel moeilijker. Een te hoge EPC-waarde kon je verlagen door PV-panelen toe te voegen aan een gebouw. Hierdoor was het eenvoudiger om het minder energiezuinige systeem van mechanische afvoer en natuurlijke toevoer toe te passen in een nieuw gebouw.
De BENG bestaat uit drie categorieën, elk met een eigen te behalen norm:
1. Energiebehoefte verwarmen en koelen.
2. Primair energiegebruik.
3. Aandeel hernieuwbare energie.
Ventilatie valt in categorie 2 en PV-panelen in categorie 3. Hierdoor wordt de toepassing van het energiezuinige ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer in combinatie met WTW gestimuleerd en daarmee ook een comfortabeler binnenklimaat. Om het systeem van mechanische afvoer en natuurlijke toevoer toe te kunnen passen, zijn extra bouwkundige voorzieningen nodig. Het is de vraag of dit dan uiteindelijk een goedkopere oplossing is.

Ventileren en stank

Het komt regelmatig voor dat gebruikers last hebben van stank. In hun woning, kantoor of op school. Vaak wordt de ...
Verder Lezen

Kennis over luchtfilters voor comfortinstallaties herzien

ISSO-publicatie 27 ‘Luchtfilters voor comfortinstallaties’ is recent herzien. De publicatie is een informatiebron voor professionals die luchtfilters in ventilatiesystemen en ...
Verder Lezen

Installateur als adviseur

‘Van (aard)gas los’ wordt niet meer als doel gezien maar als een middel. Zo ontstaat er ruimte voor meer oplossingen, ...
Verder Lezen

Te veel of te weinig?

Jarenlang werd er steen en been geklaagd over het binnenklimaat van scholen. Met name het ventilatieregime bleek vaak niet op ...
Verder Lezen