Category Archives: Algemeen

Techniekonderwijs wordt populairder bij meisjes

Gepubliceerd op

Meisjes op havo, vwo en mbo kiezen vaker dan tien jaar geleden voor een technische richting. Op het vmbo en het hoger onderwijs steeg het percentage meisjes dat voor een technische richting koos licht. Technische opleidingen zijn nog steeds het meest populair bij jongens. Dat blijkt uit CBS-cijfers over het schooljaar 2017/’18.

“De hybride warmtepomp is geen sjoemeldiesel”

Gepubliceerd op

Arie en Martin Kroon namen het vorige week in de Volkskrant op tegen de hybride warmtepomp en daarbij zijn ze behoorlijk uit de bocht gevlogen. Door de warmtepomp met een sjoemeldiesel te vergelijken, slaan ze de plank volledig mis. De warmtepomp zal de komende jaren uitgroeien tot een ware versneller van de energietransitie. Eind maart presenteerde installatiekoepel UNETO-VNI samen met diverse partners een manifest dat veel heeft losgemaakt. Helaas hebben de heren Kroon en Kroon niet de moeite genomen dat manifest ook daadwerkelijk te lezen.

Herziene NEN 6090 voor bepaling vuurbelasting gepubliceerd

Gepubliceerd op

NEN heeft de herziene norm NEN 6090 ‘Bepaling van de vuurbelasting’ gepubliceerd. De norm is herzien omdat de vorige versie uit 2006 verouderd was en door nieuwe ontwikkelingen niet genoeg informatie meer bood. Belangrijkste wijziging is dat er nu onderscheid wordt gemaakt tussen permanente vuurbelasting en variabele vuurbelasting.

Legionella in aanleunwoningen aangetroffen

Gepubliceerd op

In het Zuid-Hollandse Oudewater is legionella aangetroffen in aanleunwoningen aan de Prinses Margrietstraat. Volgens de berichtgeving dreigt er geen acuut gevaar voor de bewoners. Eigenaar woningcorporatie De Woningraat heeft laten weten direct actie te zullen ondernemen. Als eerste maatregel worden de woningen gedesinfecteerd. De GGD volgt alles op de voet. Ook is een gespecialiseerd adviesbureau ingeschakeld om te adviseren over de aanpak van de bacterie.

Den Haag stopt 8 miljoen in fonds voor verduurzaming huizenvoorraad

Gepubliceerd op

De gemeente Den Haag richt een duurzaamheidsfonds op voor eigenaren die hun koopappartement willen verduurzamen. De gemeente steekt zes miljoen euro in het fonds voor kleine Verenigingen van Eigenaren (VvE). Vanuit Brussel komt daar nog eens twee miljoen euro bij. Eigenaren van appartementen of portiekwoningen onder één kap kunnen dan tegen een voordelige rente tot 15.000 euro lenen. Dat maakte wethouder Joris Wijsmuller bekend op de ‘duurzaamheidsmarkt’ in de Hofstad. Het biedt kansen voor de installateur, want de vraag naar nieuwe installaties zal alleen maar toenemen.

Vraaggestuurde natuurlijke ventilatie gecombineerd met doekzonwering

Gepubliceerd op

Met het oog op het ontzorgen van zowel de bewoners als het verzorgend personeel in zorginstellingen heeft Duco het ‘Duco at Care’ concept ontwikkeld. Dit concept is recent toegepast in zorginstelling ZuidEsch, een 24 meter hoge woontoren met 34 appartementen. Marketingmanager Hendrik Dejonghe van Duco: “In samenspraak met de diverse betrokken partijen hebben we het complete gebouw voorzien van een mix van Vraaggestuurde natuurlijke ventilatie – op basis van CO2- en vochtsturing – én doekzonwering.”

In mei start leerschool voor toekomstige domoticaspecialisten

Gepubliceerd op

Smart Homes start de Smart Homes Academy, een leerschool voor de toekomstige domoticaspecialist. Deze leerschool beoogt professionals tot specialist te vormen en een brug te slaan tussen installatie en technologie. In de maand mei trapt de Academy, in samenwerking met Hestia, af met een KNX basiscursus. Deze cursus richt zich op service- en onderhoudsmonteurs, projectleiders, werkvoorbereiders en E-technici.

Actualisatie ‘woning APK’ van start gegaan

Gepubliceerd op

De NTA 8025 voor korte inspecties van woninginstallaties wordt herzien. Deze Nederlandse Technische Afspraak vormt een basis voor de ontwikkeling van een nationale norm NEN 8025. Begin deze maand vond de kick-off plaats van de herziening. Tijdens deze bijeenkomst werd er vooral gesproken over de methodiek achter de periodieke beoordeling van de woninginstallatie. De planning is dat de norm binnen een jaar gepubliceerd wordt.

Klimaatbeheersing is beste remedie om klimaatschade aan kunst te voorkomen

Gepubliceerd op

Mondiaal zijn er forse veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid die kunnen leiden tot schade aan kostbare kunstschatten. Een groot deel daarvan ligt opgeslagen in kerken, kastelen of andere oude gebouwen zonder klimaatbeheersingssystemen. In haar proefschrift toont TU/e promovenda Zara Huijbregts aan dat in deze gebouwen klimaatverandering kan leiden tot schade aan historische kunst. De beste remedie om deze schade te voorkomen is volgens haar het aanbrengen van goede klimaatbeheersing.

Viega en Wilo organiseren webinar over circulatieleidingen

Gepubliceerd op

De circulatieleiding voor warm tapwater wordt steeds vaker toegepast. In grotere woningbouwprojecten, maar ook bij hotels, renovatie of herbestemming van leegstaande kantoren vormt de ringleiding voor tapwater en de bijbehorende techniek een uitdaging. Een goed ontwerp en correcte uitvoering bepalen het tapwatercomfort, maar hoe gaat dit zo energie-efficiënt mogelijk? Viega en Wilo organiseren hierover op 18 mei a.s. een gratis webinar.

Gratis webinar over nieuwe regelingen voor woningventilatie

Gepubliceerd op

Onlangs keurde de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen goed. Een belangrijk doel daarvan is om marktpartijen in de bouw verantwoordelijk te maken voor kwaliteitsborging. KvINL en ISSO willen installatiebedrijven helpen om zich daarop voor te bereiden. Zo ontwikkelen ze uniforme KvINL-erkenningsregelingen en -certificeringsregelingen. Op donderdag 11 mei geven Wil van Ophem van KvINL en Marco Hofman van ISSO een kosteloos webinar waarin zij uitleg geven over deze nieuwe regelingen voor woningventilatie.

Vice-voorzitter Uneto-VNI Claudia Reiner wint duurzaamheidsprijs

Gepubliceerd op

Claudia Reiner heeft de ABN Amro Duurzame 50 gewonnen. De vice-voorzitter van Uneto-VNI en directeur van Caris & Reiner leidde de top 3, die verder bestond uit Biense Dijkstra (2) en Thomas Rau (3). De prijs is een jaarlijkse erkenning van een persoon die over genoeg daadkracht, charisma, contacten en visie beschikt om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Petran van Heel, Sector Banker Bouw van ABN Amro. “Verduurzamen kun je niet alleen, goede partners en het uitwisselen van kennis zijn daarbij essentieel.”

Ontbijtsessie circulaire economie met Thomas Rau

Gepubliceerd op

De ontwikkelingen in techniek gaan snel. Eén van die ontwikkelingen is de transitie naar een circulaire economie. Het verhaal van de circulaire economie heeft een enorme impact op de manier waarop we nu en in de toekomst ons geld verdienen. Het betekent nu keuzes maken én stappen vooruitzetten. Maar weten bedrijven in de bouwkolom wel de noodzakelijke stappen te zetten? BIMpuls® en stichting De Bouwcampus organiseren hierover op 20 april a.s. een ontbijt met architect Thomas Rau.

Kennis over duurzame oplossingen nog ontoereikend

Gepubliceerd op

De behoefte aan duurzame oplossingen in de woningmarkt neemt toe, maar de kennis is nog niet voldoende toereikend. Dit blijkt uit de adviesgesprekken die Vaillant Group voert middels het onlangs gepresenteerde TPAonline. Via deze tool kunnen adviseurs, architecten en aannemers gratis online adviesgesprekken voeren met deskundigen. Er blijken vooral veel vragen te zijn over warmtepompen en subsidies en het combineren van energiebesparende maatregelen bij het verduurzamen van bestaande en nieuwbouwwoningen.

Proef met vijf thuisbatterijen in NOM-woningen

Gepubliceerd op

BAM is een pilot gestart met de installatie van vijf thuisbatterijen in NOM-woningen in Heerhugowaard. De jaren ’70 wijk waar de woningen staan, is eerder door BAM gerenoveerd naar Nul op de Meter. Bij de selectie van de woningen is gekeken naar een zo goed mogelijke afspiegeling van het type huishoudens in de wijk, waardoor het eventuele verschil in energiegebruik goed in kaart gebracht kan worden. Naast de data die gemeten wordt, is er ook aandacht voor de ervaringen van de bewoners. Hoe bevalt het, waar lopen ze tegen aan en welke vragen zijn er? De pilot heeft een looptijd van twee jaar en de eerste resultaten worden over een half jaar verwacht.

Toegenomen werkvoorraad in woningbouw en utiliteit

Gepubliceerd op

In februari is de werkvoorraad in de bouw met twee tiende maand gestegen naar 8,5 maanden. Hiermee nadert de voorraad weer het topniveau van afgelopen december. De toename is volledig toe te rekenen aan een stijging in de burgerlijke- en utiliteitsbouw, waar de orderportefeuille met vier tiende maand toenam tot 9,5 maanden. De orderportefeuille in de woningbouw steeg met vier tiende maand tot 9,8 maanden. De werkvoorraad in de utiliteitsbouw nam met drie tiende maand toe tot 9,1 maanden.

Offline app vereenvoudigt legionellabeheer

Gepubliceerd op

Legionellabeheersplannen blijven verplicht, ook voor kleine prioritaire installaties. De uitvoering kan en mag in veel gevallen wel eenvoudiger dan nu vaak het geval is. Dat meldde het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onlangs in een brief aan de Tweede Kamer, als reactie op vragen om versoepeling van de regels. Voor eenvoudige en zekere legionellabeheer heeft de start-up Legionella Dossier een digitale tool bedacht. Een offline app legt de uit te voeren taken uit en begeleidt hierbij. Bevindingen komen automatisch in een online dossier terecht.
Prioritaire instellingen als recreatiecentra, ziekenhuizen, hotels, gevangenissen, zwembaden en zorginstellingen zijn verplicht om hun leidingwaterinstallaties te beschermen tegen legionellabesmetting. Daarvoor moet een gecertificeerde adviseur een risicoanalyse en een beheersplan opstellen. Daar komen weer beheersmaatregelen uit die een technische dienst of de medewerkers van de instelling wekelijks of zelfs dagelijks moeten uitvoeren. Zoals het spoelen van kranen die niet in gebruik zijn, het loggen van de bevindingen en het rapporteren richting de verantwoordelijke manager. Het zijn arbeidsintensieve en complexe procedures voor mensen waarvoor dit geen dagelijkse kost is. Gert Oussoren kwam in 2016 met een oplossing waar hij een paar jaar op had gebroed: Legionella Dossier. Een offline app legt de uitvoerders eenvoudig hun taken uit en begeleidt hen erbij. Door de digitale temperatuuropnemer onder de kraan te houden, geeft de app exact aan hoe lang ze moeten spoelen. Bij een temperatuuroverschrijding, zet de app meteen extra vervolgcontroles in de planning. Na het controlerondje synchroniseert de uitvoerder de app en komen de bevindingen automatisch in het online dossier terecht, duidelijk omschreven of vertaald in grafiekjes.

Frisse blik, pragmatische oplossing
Oussoren, bedenker en oprichter van de startup Legionella Dossier: “De praktijk is nu vaak een gebruiksaanwijzing van 90 pagina’s, onnodig lang doorspoelen uit onzekerheid, natte papiertjes met bevindingen uit tikken in een digitaal verslag en facility managers die nooit zeker weten of alles wel naar behoren is uitgevoerd. We hebben daar met een frisse blik een pragmatische oplossing voor bedacht. De tijdwinst van deze beheerstool is enorm, bij een fulltime taak kan het een halve dag per week schelen, wijst bijvoorbeeld de praktijk uit bij Rijksuniversiteit Groningen. De uitvoerders krijgen plezier in hun werk en zien hun taken niet meer als lastig, maar belangrijk. De instellingen hoeven geen boetes te vrezen bij controle van het beheer.” Legionella Dossier is niet de enige beheerstool op de markt, het is wel de enige die daarbij een app biedt die de verslaglegging naar de verantwoordelijkheden volledig uit handen neemt. Bijzonder is ook dat de app rekening houdt met leegstaande ruimtes, een groeiend probleem in ziekenhuizen, hotels en gemeentelijke gebouwen. “Leegstand zorgt voor extra legionella-gevaar. Onze app heeft een extra doorvraag- en controlefunctie op leegstand”, geeft Oussoren aan.

Door ontwikkelen
Nederland telt ongeveer 20.000 prioritaire instellingen die verpliciht zjn om preventieve maatregelen te nemen tegen legionellabesmetting. Daarnaast is er nog een groot aantal gemeenten en bedrijven dat daar niet toe verplicht is, maar het belangrijk genoeg vindt om het toch te doen. Bij ruim 500 gebouwen is de beheerstool in gebruik. Oussoren verwacht dat de teller aan het eind van het jaar op een viercijferig getal uit gaat komen. “Zoals het ministerie aangeeft: legionellabeheer kan veel eenvoudiger dan veel instellingen dat nu aanpakken. Ons product bewijst dat het kan. En we zijn nog lang niet uit ontwikkeld. Zo zijn we bezig om de beoordelingen van watermonsters door laboratoria, direct te koppelen aan het dossier. Ook gaan we het pakket uitbreiden met een gebouwautomatiseringsproduct dat de temperatuur in de waterleidingen automatisch uitleest en naar het dossier stuurt. Verder is de app binnenkort ook beschikbaar voor Android-devices en optimaliseren we die constant op basis van ervaringen. Tot slot werken we aan een tool die extra inzicht biedt in de resultaten, trends detecteert en uitlegt. Stilstand is achteruitgang, dat geldt voor stilstaand water, maar ook voor ons bedrijf.”

Over Legionella Dossier:
Legionella Dossier is een jonge startup die digitale producten ontwikkelt voor legionellapreventie. Het eerste en belangrijkste product van het bedrijf is Legionella Dossier. Deze beheerstool bestaat uit:
– een app die alle procedures uitlegt, begeleidt, plant en vastlegt (spoelen, temperatuur meten, monstername, keerklepcontrole, controle van de verzegeling van brandhaspels);
– een bluetooth temperatuuropnemer, gekoppeld aan de app;

– een abonnement op een online omgeving die alle beheersmaatregelen vanuit de app vastlegt in een digitaal, actueel logboek.
Hiermee kunnen prioritaire instellingen voldoen aan hun preventieplicht en is 75% tijdwinst te boeken ten opzichte van traditionele manieren van inspectie en registratie. Een jaar na het uitkomen van de slimme beheers-app, heeft Legionella Dossier 8 medewerkers, 21 adviseurs als klant, en is de tool in ruim 500 gebouwen in gebruik. Legionella Dossier werkt samen met een netwerk van gecertificeerde (BRL 6010) adviseurs en dealers.

Cao opwarmactie bij Strukton Workshpere

Gepubliceerd op

Voorafgaand aan de vierde onderhandelingsronde voor de cao Metaal & Techniek houden een Paashaas en een Paaskip een ludieke actie voor de deur van Strukton Workshpere in Utrecht. “De werknemers in de metaal mogen niet het haasje worden van een cao die niet op de toekomst is voorbereid”, vindt FNV Metaal. “Zij verdienen een fatsoenlijke cao die aantrekkelijk is voor jong en oud.” De FNV wil met het voorgestelde ‘generatiepact’ de metaalsector, waartoe onder andere ook de installatiebranche behoort, aantrekkelijk maken voor jongeren en er tegelijkertijd voor zorgen dat ouderen het werk tot hun pensioen vol kunnen houden. Andere eisen zijn een fatsoenlijke loonsverhoging, meer vaste banen en het stapsgewijs afschaffen van jeugdschalen.

Plug-en-play energiemodule voor energieneutrale woningen

Gepubliceerd op

LG heeft een energiemodule ontwikkeld om woningen te verduurzamen. De module bestaat uit een warmtepomp, zonnepanelen, sanitair warm water, ventilatie, energieopslag en energiemonitoring. Daarnaast levert LG een op maat gemaakte softwareoplossing voor het bedienen van deze module. De unit is opgebouwd als prefab-oplossing. De installateur installeert een plug-en-play-module, waardoor een F gassen-certificering geen verplichting is.

Nettowinst technisch dienstverlener Unica ruim verdubbeld

Gepubliceerd op

Zelfstandige technisch dienstverlener Unica heeft in het afgelopen jaar een sterke groei geboekt. De omzet groeide met meer dan 20% naar €357 miljoen (2015: €292 miljoen) en de nettowinst steeg naar €12 miljoen (2015: €5,2 miljoen). Met deze resultaten was voor Unica 2016 het beste jaar in haar meer dan 80-jarig bestaan. Unica voorziet voor 2017 en de komende jaren een verdere groei in omzet en rendement door zowel autonome groei als uit acquisities. Voor 2017 heeft Unica een of meerdere strategische acquisities op het oog die haar portfolio verder versterken. Voor 2017 rekent Unica op een omzetniveau van circa €380 miljoen.

Unica wil vooraanstaande data gedreven dienstverlener worden

Gepubliceerd op

Martin Misseyer (52) is benoemd tot Chief Information Officer (CIO) van Unica. Hij gaat zich toeleggen op de verdere digitalisering van de bedrijfsprocessen en bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe diensten om van het bedrijf een vooraanstaande data gedreven organisatie te maken in de technische dienstverlening. Misseyer: “Unica heeft een sterke positie in de ontwikkeling van steeds intelligentere en duurzamere gebouwen. Nieuwe ontwikkelingen als Internet of Things (IoT) kunnen hieraan sterk bijdragen.”

Nieuw bedrijfspand One Solution Holland

Gepubliceerd op

Warmte- en koudespecialist OSH, onder andere leverancier van het plug&play bodem-energiesysteem ONE, heeft een nieuw bedrijfspand in gebruik genomen. Het pand, met zo’n 1.600 m2 aan vloeroppervlakte, is net als de vorige locatie gevestigd in Zaltbommel. Het bestaat uit kantoor-, vergader- en presentatieruimten, een magazijn en een assemblagehal waar de onlangs geïntroduceerde distributiesets voor de ONE worden samengesteld. Directeur Toon van Engelen: “We verwarmen en koelen ons eigen pand duurzaam met de ONE. Deze installatie staat in de ontvangsthal zichtbaar opgesteld.”

Legionella-veilig water voor Amelands vakantiepark

Gepubliceerd op

Vakantiepark Klein Vaarwater in Buren (op Ameland) heeft een systeem in gebruik genomen dat alle waterleidingen vrijhoudt van biofilm. Biofilm kan er de oorzaak van zijn dat zich allerlei bacteriën ontwikkelen, waaronder Legionella. Het systeem is direct na de watermeter bij de hoofdingang geïnstalleerd. Hierdoor wordt al het water dat het park ingaat behandeld. Het park beschikt over een aantal was-/douchegebouwen en de bungalows zijn vrijwel allemaal voorzien van een zwembad.

Daikin Nederland integreert ServiceNed in haar organisatie

Gepubliceerd op

Daikin Nederland breidt haar servicetak uit onder de naam Daikin Service. Daarvoor heeft het bedrijf alle serviceactiviteiten en -diensten van haar onderhoudsbedrijf ServiceNed geïntegreerd. Daikin is zich de afgelopen jaren steeds meer gaan toespitsen op de verwarmings- en koelingsmarkt. Service maakt daarbij nu een integraal onderdeel uit van de organisatie. De korte lijnen tussen de verschillende afdelingen maken het mogelijk klanten beter te ontzorgen: van levering en inbedrijfstelling tot 24/7-monitoring van installaties.

Expertise in zonne-energie samengebracht

Gepubliceerd op

Energiewacht heeft een organisatie gespecialiseerd in zonne-energie overgenomen. Deze organisatie is toegevoegd aan de eigen kennis en ondergebracht in het nieuwe Energiewacht Solar, dat inhoud gaat geven aan het totaalproduct zonne-energie. Inmiddels is energiewachtsolar.nl online. De website geeft informatie over zonne-energie en er kan een ‘zonnepanelen check’ worden uitgevoerd. Online kan zo gratis en vrijblijvend een persoonlijke offerte worden aangevraagd. Energiewacht is in Noord- en West-Nederland actief met energiescans. Deze scan leidt tot een overzicht van maatregelen die het energiegebruik verlagen, zoals het toepassen van warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers, isolatie, ventilatie en HR++ glas, inclusief de terugverdientijd en opbrengst. De dienstverlening van het bedrijf strekt zich uit van advies en offerte tot het plaatsen van producten en nazorg om de kwaliteit te waarborgen.

Laadruimte-inrichter Bott Vario nu ook gecertificeerd partner van Opel

Gepubliceerd op

Opel biedt in samenwerking met Bott Vario een laadruimte-inrichting voor de Combo, Vivaro en Movano. Constructie en montage zijn op veiligheid en kwaliteit gecontroleerd door Opel Engineering. Voor deze Opel Certified Conversions geldt twee jaar fabrieksgarantie en reserve-onderdelen zullen in ieder geval 12 jaar lang leverbaar zijn. De Bott Vario-rekken en -opbergsystemen bieden een professionele basis voor een slim ingerichte laadruimte, waarin alles veilig kan worden vervoerd met snelle toegang tot gereedschap en materiaal.

Adviesbureau DWA trekt twee adviseurs aan

Gepubliceerd op

Ir. Wilco Boonstra en Martijn Koop treden in dienst bij adviesbureau DWA, beiden als senior adviseur. Boonstra was hiervoor projectmanager elektrotechniek bij Valstar Simonis Adviseurs. Bij DWA gaat hij zich richten op elektrotechnische advieswerkzaamheden, met name ontwerpen voor duurzame herbestemming van bestaande gebouwen en monumenten, nieuwbouw laboratoria, kantoorgebouwen en onderwijshuisvesting. Koop was strategisch beleidsadviseur bij de Gemeente Amsterdam. Hij gaat zich bezighouden met de verbinding tussen bestuurlijke processen en de inhoudelijke dienstverlening van DWA. Een focuspunt binnen zijn rol als procesmanager is relatiebeheer en opbouw van het netwerk. Specifieke onderwerpen waar Koop zich op zal richten zijn relatief nieuwe diensten zoals de transitie naar een aardgasloze economie en warmtenetten.

Fabrikant klimaatbeheersing en logistiek dienstverlener zetten samenwerking voort

Gepubliceerd op

OC Verhulst en Saan Industriële Verhuizingen zetten hun samenwerking 3 jaar voort. OC Verhulst ontwikkelt, produceert en importeert systemen en componenten voor klimaatbeheersing. Saan Industriële Verhuizingen biedt een oplossing voor logistieke vraagstukken. Samen willen zij klanten volledig ontzorgen en besparing realiseren. OC Verhulst is voor klanten het aanspreekpunt van levering van het klimaatsysteem tot het transport, de plaatsing en aansluiting op de locatie.

Laatste klus voor het weekend

Gepubliceerd op

“Nee joh, je hoeft ‘m echt niet vast te houden. Stevig genoeg zo.” Maar zijn maatje wist wel beter en liet niet los. Laatste klusje van de vrijdag, dacht hij. Straks is het weekend en dan wil ik wel lekker op tijd thuis zijn. Ik heb bovendien geen zin om straks alle werkspullen in mijn eentje naar de auto te brengen. Omdat meneer met een verstuikte enkel of erger zit. Bovendien, veiligheid op het werk gaat boven alles, zeg ik altijd maar.
Prettig weekend!

Thermagas versterkt directieteam

Gepubliceerd op

Na tien jaar leiding te hebben gegeven aan Thermo Actief Benelux/Nathan Projects heeft Dirk Muller op 1 maart jl. de overstap gemaakt naar Thermagas Nederland. Samen met Bert van Loenen vormt hij de directie in de functie van technisch commercieel directeur. Thermagas is gespecialiseerd in betonkernactivering, vloerverwarming en vloerkoeling. Het bedrijf wordt vaak al in een zeer vroeg stadium bij een bouwproject betrokken om te adviseren en het proces te begeleiden. Door middel van simulatieberekeningen worden maatwerkoplossingen gemaakt om tot een optimaal systeemontwerp te komen. In het vervolgtraject verzorgt Thermagas de complete montage en projectbegeleiding. Muller gaat mede vorm geven aan het uitbouwen van deze activiteiten.

Negende vestiging Van Walraven komt in Rotterdam

Gepubliceerd op

Van Walraven, groothandel voor woning- en utiliteitsbouw, GWW, installatietechniek en industrie, zal aanstaande september haar negende vestiging openen. Dit gebeurt in Rotterdam aan de Bijlstraat 34. Vanuit dit pand verwacht de groothandel haar Rotterdamse infra-, installatie- en maritieme relaties nog beter te kunnen bedienen. De nieuwe vestiging beschikt over eigen transport waardoor het bedrijf snelle levering uit het volledige assortiment kan garanderen. Er is een verkoopbalie en een groot buitenterrein van 1600 m2.

Hoogte subsidie voor hernieuwbare energie bekend

Gepubliceerd op

Deze week zijn de definitieve correctiebedragen 2016 in de Staatscourant gepubliceerd voor SDE of SDE+ subsidie voor hernieuwbare energie. De hoogte van de subsidie hangt onder meer af van deze correctiebedragen. Bedrijven en (non-)profit instellingen kunnen SDE+ subsidie ontvangen voor hernieuwbare energie die zij opwekken. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De hoogte van de SDE+ bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs.

Nieuwe vakbeurs voor bestelauto’s wil inspelen op groeiende vraag

Gepubliceerd op

Op woensdag 4 en donderdag 5 oktober 2017 vindt in Expo Houten de eerste editie van Bestelauto Expo plaats. Bezoekers kunnen hier kennismaken met alle aspecten van hun bedrijfswagen: van aanschaf, inruil, inrichting, inbouw en belettering tot lease, financiering, onderhoud, telematica en fleet-managementsystemen. Het nieuwe evenement speelt in op de toenemende vraag naar bedrijfswagens en daarmee een behoefte aan informatie, kennis en vergelijkingsmateriaal op dit gebied.

Installatiebedrijf Feenstra wil in twee jaar tijd 50 talenten opleiden tot gecertificeerd monteur

Gepubliceerd op

Installatiebedrijf Feenstra, Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Nederland en uitzendbureau Randstad Techniek zijn eerder dit jaar een offensief gestart om technische vakmensen te werven. De bedoeling hiervan is om in twee jaar tijd 50 talenten op te leiden tot gecertificeerd monteur in de installatietechniek. Inmiddels zijn de eerste contracten met de nieuwe technische collega’s ondertekend. “We moeten flink de zeilen bijzetten om de schaarste aan technisch personeel op te lossen”, stelt directeur Henjo Groenewegen van Feenstra. Nederland telt ca. 7 miljoen cv-installaties en een half miljoen huisbeveiligingssystemen die onderhouden of vervangen moeten worden. De populariteit van zonnepanelen, warmtepompen en andere innovaties schreeuwt om nieuwe monteurs om deze ontwikkeling bij te benen. Daarnaast vereist de overgang naar de gasloze woning ook specifieke kennis. We hebben nu 800 monteurs op de weg. Dat moeten er binnen vijf jaar meer dan 1.000 worden.”

Rensa neemt meerderheidsbelang in Libra met oog op energietransitie

Gepubliceerd op

Rensa Groep heeft een meerderheidsbelang genomen in Libra Energy uit Uitgeest. Libra is een internationale handelsorganisatie in duurzame energiesystemen en energiebesparende producten.  “De energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie biedt de installatiesector nieuwe kansen en mogelijkheden”, aldus  Erik Heijink, directeur Rensa Groep. “Concepten als BENG en NOM zijn de standaard van morgen en daar willen we als Rensa Groep de installateur op dezelfde manier in kunnen ondersteunen als bij meer traditionele energiesystemen.”

Alle vakinformatie nu herkenbaar ‘onder één dak’ verkrijgbaar

Gepubliceerd op

Na Installateurszaken (IZ) hebben nu ook Installatienet (IN), het Twitteraccount, de Facebookpagina en de nieuwsbrief van Installatienet een nieuwe uitstraling gekregen. IZ is het maandelijks verschijnende praktijkblad voor de installateur, Installatienet (IN) de actuele nieuwssite voor de installatiebranche. In één oogopslag is nu duidelijk dat al deze media-uitingen, die op verschillende wijze het vakgebied vakinhoudelijke informeren, bij elkaar horen. Niets missen van wat er in het vakgebied gebeurt?: meld je hier aan voor ons gratis nieuwspakket (maandelijks IZ en wekelijks de IN-nieuwsbrief). Volg ons ook op Twitter en Facebook.

FNV gaat opwarmactie voeren voor betere cao installatiesector

Gepubliceerd op

FNV Metaal gaat woensdag 22 maart op diverse plaatsen van Noord tot Zuid in de vroege ochtend langs de snelweg staan om werkende en reizende installatiemedewerkers uit de metaal bij te praten. De installatiemedewerkers waar deze opwarmactie op is gericht, vallen onder de cao Metaal & Techniek. De werkgevers doen volgens de vakbond alleen voorstellen die de sector niet vooruit helpen in tijden van tekorten aan vakkrachten. De FNV wil goede afspraken maken voor de werknemers van de cao Metaal & Techniek op het gebied van loon, minder flex en het stapsgewijs afschaffen van jeugdschalen. Eén van de speerpunten is een generatiepact, waardoor ouderen minder gaan werken en meer jongeren aan de slag kunnen in een echte baan.

Ruim honderd bouw-, infra- en installatiebedrijven staan stil bij veiligheid op de werkvloer

Gepubliceerd op

Vrijdag 17 maart wordt voor de eerste keer ‘Bewust Veilig’ gehouden. Op meer dan 2.000 verschillende werklocaties van 125 bouw-, infra- en installatiebedrijven wordt stilgestaan bij de veiligheid op de werkvloer. In totaal doen zo’n 45.000 medewerkers, opdrachtgevers en ketenpartners mee. Aannemersfederatie Bouw en Infra, Bouwend Nederland en Uneto-VNI zijn de initiatiefnemers. Ze hebben de handen ineen geslagen om jaarlijks, op de derde vrijdag in maart, Bewust Veilig te zijn. De motivatie is dat iedereen aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis moet kunnen en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen.

Nieuw Europees keurmerk voor HVAC-R producten

Gepubliceerd op

Eurovent Certita Certification (ECC), de Europese certificatie-instelling voor binnenklimaat, ventilatie, luchtkwaliteit, proceskoeling en koude, heeft op de vakbeurs ISH de lancering van een nieuw keurmerk aangekondigd: ‘NEx Nature of Excellence’. Het keurmerk zal een kwalificatie worden voor hoogwaardig geproduceerde producten bestemd voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling (HVAC-R). Gelet zal vooral worden op criteria zoals energieprestatie, duurzaamheid en recyclevermogen. Het certificaat kan uitsluitend worden toegekend aan productseries die al een Eurovent Certified Performance erkenning hebben gekregen en gefabriceerd zijn door fabrikanten met een ISO 9001 en ISO 14001 erkenning.

Doekle Terpstra presenteert raamwerk erkenningsregeling aan minister Plasterk

Gepubliceerd op

Gisteren heeft voorzitter Doekle Terpstra van Uneto-VNI de visie van de brancheorganisatie op een toekomstige wettelijke erkenningsregeling voor cv-ketels en warmwatertoestellen overhandigd aan minister Plasterk van Wonen en Rijksdienst. In de zogenaamde Uniforme Kwaliteitsregeling beschrijft Uneto-VNI onder andere de vakbekwaamheidseisen voor monteurs, een opzet voor de in- en externe kwaliteitsbewaking en sanctiebeleid bij onjuiste uitvoering van werkzaamheden. Minister Plasterk heeft toegezegd deze inbreng mee te nemen in de opzet van de toekomstige regeling.

Uneto-VNI adviseert wagenpark beheersysteem aan haar leden

Gepubliceerd op

Branchevereniging Uneto-VNI heeft een overeenkomst afgesloten met Fleetmatics, leverancier van wagenparkbeheeroplossingen voor kleine en middelgrote bedrijven. De overeenkomst behelst dat de branchevereniging het wagenparkbeheersysteem Reveal als preferred systeem kenmerkt voor de installatiebranche. “Als branchevereniging zijn we altijd op zoek naar manieren om onze leden vooruit te helpen”, zegt Erik van Engelen, directeur van Uneto-VNI. “Deze samenwerking met Fleetmatics is daar een voorbeeld van. Hun systeem helpt onze leden om te besparen op brandstofkosten, de veiligheid van werknemers te verhogen en het maximale te halen uit hun onderneming.”

‘Nieuw kabinet: Energiebelasting gelijk trekken en Minister van Klimaat en Energie wenselijk’

Gepubliceerd op

Zeventig bestuurders is gevraagd naar hun visie op de huidige energietransitie en het energiebeleid van een volgend kabinet. Een meerderheid vindt energiebelasting een goed instrument om investeringen in duurzame energie en energiebesparing interessanter te maken. Ook denkt een grote meerderheid dat een Minister van Klimaat en Energie wenselijk is. Doekle Terpstra, de nieuwe voorzitter van Uneto-VNI, ziet bijvoorbeeld een belangrijke rol weggelegd voor de installatiebranche: “Wij maken Nederland het energiezuinigste land ter wereld!”

Decentrale overheden willen gezamenlijk 28 miljard inzetten voor energietransitie

Gepubliceerd op

Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen. Zij presenteren een gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’. De decentrale overheden willen hun jaarlijkse investeringen van 28 miljard inzetten voor deze opgaven. Ze vragen het nieuwe kabinet mee te investeren in nationale programma’s en knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen. Het is voor het eerst dat de decentrale overheden een gezamenlijk aanbod voor de kabinetsformatie doen.

Streven naar duurzaamheid is mooi, nu nog rendabel zien te realiseren

Gepubliceerd op

Het wordt steeds meer duurzaamheid dat de klok slaat. Lees de nieuwsberichten op Installatienet van de afgelopen week er maar op na. ‘Grote technisch dienstverleners binnen Uneto-VNI nemen voortouw bij energietransitie’. ‘Minister Kamp ondertekent Green Deal aardgasvrije wijken’. En ga zo maar door. Maar vooral het bericht ‘Hoge mate van isolatie én warmtepomp niet rendabel in bestaande bouw’ trok veel aandacht en leverde ook diverse reacties op. Logisch, want zeggen dat je voornemens bent om iets te gaan doen, is niet zo moeilijk. De praktijk blijkt vaak weerbarstiger. Want hoe gaat de installatiebranche dit allemaal (rendabel) realiseren?

Nieuwe testopstelling voor luchtfilters toetst onder realistische omstandigheden

Gepubliceerd op

Er is in ons land een nieuwe testopstelling in gebruik genomen om luchtfilters te testen volgens de nieuwe ISO 16890 standaard. Deze mondiale standaard vervangt zowel de EN779:2012 als de Ashrae 52,2-2.008. Daarmee verschuift de focus van filterprestaties naar het formaat van de te filteren deeltjes fijnstof (PM). De testcriteria zijn daardoor realistischer dan de op theorieën gebaseerde EN779: 2012 normering. Deze nieuwe  ISO16890 standaard sluit aan op de behoefte vanuit de markt om de prestaties van de luchtfilters te toetsen onder realistische omstandigheden. De nieuwe testfaciliteit is in gebruik genomen door Afpro Filters, fabrikant van luchtfilters.

Ennatuurlijk ondersteunt nationale Green Deal aardgasvrije wijken

Gepubliceerd op

Ennatuurlijk ondersteunt de Green Deal die minister Kamp samen met 30 gemeenten, 5 netbeheerders en de 12 provinciën heeft getekend. De overeenkomst stelt deze gemeenten in staat om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Met de ondertekening is een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda waarin het kabinet de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050. De partijen die de Green Deal ondertekenen worden daarbij ondersteund door maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ennatuurlijk is als partner betrokken bij de deal.

Aantal slimme thermostaten in Nederland groeit richting één miljoen

Gepubliceerd op

Het aantal slimme thermostaten in Nederland is het afgelopen jaar gegroeid met 38% naar bijna 900.000. Eén op de negen huishoudens heeft een slimme thermostaat in huis. Toon is nog steeds de onbetwiste marktleider. Dit blijkt uit de Smart Home Monitor 2017, een onderzoek van Multiscope onder 5.500 Nederlanders.

Minister Kamp ondertekent Green Deal aardgasvrije wijken

Gepubliceerd op

Vandaag heeft minister Kamp van Economische Zaken samen met 30 gemeenten, 12 provinciën en 5 netbeheerders een Green Deal ondertekend die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Met de Green Deal die mede ondertekend is door minister Plasterk en staatsecretaris Dijksma, wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda waarin het kabinet bij de presentatie in december vorig jaar, de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050.  De partijen die de Green Deal ondertekenen worden daarbij ondersteund door maatschappelijke organisaties en bedrijven die als partner zijn aangesloten bij de deal.

Rode energielabels beïnvloeden verkoopopbrengst koopwoningen meer dan groene

Gepubliceerd op

Ongunstige G-labels verlagen de verkoopopbrengst van koopwoningen met gemiddeld 18.000 euro. Woningen voorzien van gunstige A- en B-labels werden in 2016 verkocht tegen een premie van bijna 6.500 euro. Een premie gelijk aan ongeveer de helft van de toekomstige energiebesparing. Dit blijkt uit een grootschalige transactiestudie uitgevoerd door onderzoekers van TIAS Business School.

Zes Nederlandse projecten winnen internationale prijs voor duurzame gebouwen

Gepubliceerd op

Zes Nederlandse projecten zijn gisteravond in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de internationale Breeam Awards in het Marriot in London. Gebouwen van Bol.com, TU Eindhoven, Geelen Counterflow, Energy Academy Europe, Royal Agio Cigars en Heuvel Eindhoven wonnen ieder deze internationale prijs voor duurzame gebouwen. Het is voor het tweede jaar op rij dat de Nederlandse inzendingen succesvol zijn op dit podium. In 2016 wonnen drie projecten uit ons land.