Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 189 seconden

De circa 40.000 m2 grote nieuwbouw van Nature’s Pride heeft het Breeam-NL Excellent-certificaat ontvangen. Op zaterdag 14 juni nam Shawn Harris, oprichtster en directeur van Nature’s Pride, het certificaat in ontvangst uit handen van architect Paul de Ruiter, namens het gehele bouwteam.
Nature’s Pride is een van Nederlands grootste importeurs van exotische groenten en fruit.

Het bedrijf liet in Maasdijk een nieuw distributie- en verwerkingscentrum bouwen. Het concern wil verantwoordelijkheid nemen voor de impact die de bedrijfsactiviteiten hebben op de samenleving en het milieu. De realisatie van het nieuwe onderkomen markeert een volgende mijlpaal in dit streven. Het pand is een ontwerp van Architectenbureau Paul de Ruiter, waarbij onder andere nauw is samengewerkt met DWA, constructeur IMd, Van Kempen Koudetechniek en Bouwbedrijf De Vries en Verburg.

 

Annemarie van Doorn van de Dutch Green Building Council: “Nature’s Pride behoort bij de vijf meest duurzame distributiecentra van Nederland volgens Breeam-NL. Met name op het gebied van afvalinzameling en -verwerking scoort Nature’s Pride bijzonder hoog.” Zeker binnen de AGF-sector is de hoge ambitie uniek. “Door het innovatief toepassen van diverse technieken zijn er out of the box-oplossingen gecreëerd om een uiterst duurzaam resultaat te bereiken. De verschillende ingrepen in proces- en gebouwtechniek leveren een indrukwekkende energiebesparing op van meer dan 30%”, aldus Kees Zandijk, manager bij DWA. Aangezien voor dit type gebouwen normaliter geen Breeam-NL certificaat kan worden afgegeven, is een speciale Bespoke-procedure gevolgd.

 

Het gebouw bestaat uit twee lagen. Beneden zijn de ontvangst en overslag van fruit gepositioneerd, boven bevinden zich de opslagcellen, rijpcellen, de ruimten voor verwerking en het kantoor. Nadrukkelijk is rekening gehouden met eventuele functiewijzigingen. Het casco is met minimale ingrepen aan te passen waardoor de flexibiliteit groot is. Vloersparingen kunnen probleemloos dichtgelegd worden en vluchttrappen kunnen op alternatieve posities worden gemaakt als er een andere indeling nodig is. Ook is de vloer van de packafdeling geschikt om lokaal zwaarder belast te worden, waardoor het gehele gebouw, inclusief kantoor, een andere functie kan bekleden.

 

Parkeergelegenheid bevindt zich op het dak, zodat hiervoor geen extra grondoppervlak benodigd is. Op het parkeerdek komen laadpalen voor het laden van elektrische voertuigen. Het hemelwater, afkomstig van het parkeerdak, wordt via olie-/benzineafscheiders en bezinkputten op het vuilhemelwaterriool aangesloten. Het hemelwater van de overige dakvlakken wordt via een grijswaterbuffer aangesloten op het schoonhemelwaterriool en onder de snelweg door op het oppervlaktewater geloosd. De inpandige grijswaterbuffer wordt ingezet voor de spoeling van toiletten, urinoirs en schoonmaakwerkzaamheden. Hiervoor wordt een separaat leidingnet aangebracht. Op het dak komt ook een vegetatiedak van ruim 2.000 m2, een bijenhotel, een insectenkast en vogelhuisjes voor de gierzwaluw. Uniek is de vlinderdaktuin die in samenwerking met de Vlinderstichting is ontworpen en ook zal worden gebruikt voor onderzoek.

 

Om te garanderen dat de beloofde prestaties in de praktijk gehaald worden, wordt het pand voortdurend gemonitord. Dit gebeurt met de online tool Monavisa. 24/7 is inzichtelijk of alle installaties naar behoren functioneren: zo niet, dan volgt er automatisch een melding.

 

Shawn Harris “Het is een bekroning van een lang proces, dat wij reeds in 2006 hebben ingezet. Toen hebben we als organisatie besloten om onze verantwoordelijkheid te nemen voor de impact die onze activiteiten hebben op de samenleving. In eerste instantie hebben we ons gericht op goede sociale omstandigheden bij onze telers in de landen waaruit wij onze exotische groenten en fruit importeren. Daarna is Nature’s Pride zich ook gaan richten op vermindering van de CO2-voetafdruk door zoveel mogelijk in te zetten op vervoer over zee in plaats van via de lucht. De realisatie van onze nieuwbouw is voorlopig een nieuw hoogtepunt in onze ambitie om een relevante bijdrage te leveren aan de verduurzaming van onze keten van teelt tot consument.”

Voor meer informatie: www.naturespride.nl