Tijdens de werkconferentie ‘Twee jaar Bouwagenda’ is de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) door ruim dertig organisaties bekrachtigd. Daarmee committeren zij zich aan de gezamenlijke ambities, doelen en aanpak voor digitalisering van de bouwsector. Voorzitter Richard Tieskens: “De DigiDealGO staat voor sectorbrede afspraken over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw. Die maken het mogelijk om alle gegevens rondom het bouwproces digitaal in de keten te ontsluiten.”

Veel partijen in de bouwketen investeren al jaren in digitalisering. Waar zij steeds meer tegen aan lopen is de onmogelijkheid om data in de keten uit te kunnen wisselen. De DigiDealGO gaat dat mogelijk maken. Onder meer met afspraken over standaarden. Met die set afspraken kunnen opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheid initiatieven ontwikkelen om de vloeiende uitwisseling van bestaande data mogelijk te maken.

Sleutelrol
De bouw speelt een sleutelrol in de grote opgaven om te werken aan een duurzaam en klimaatbestendig Nederland. Zo streeft de sector naar 100% energieneutrale nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen vanaf 2020 en een geheel circulaire bouwsector in 2050. Digitalisering vormt een cruciale voorwaarde voor het behalen van deze opgaven zoals verwoord in De Bouwagenda. De DigiDealGO geeft invulling aan de digitaliseringsopgave. “Het stemt tot trots dat we erin zijn geslaagd de gezamenlijke ambities, doelen en de weg daarnaartoe met elkaar vast te stellen”, zegt Bernard Wientjes als voorzitter van de Taskforce Bouwagenda.

Krachtenbundeling
De noodzaak om te bouwen in ons land is groter dan ooit. Willen we dat in een flink tempo, op een hoog kwaliteitsniveau én efficiënt doen, dan zijn digitalisering en informatisering essentieel. Er gebeurt al veel, maar te vaak ontbreekt de samenhang tussen de verschillende initiatieven. Daarom is het belangrijk dat we de krachten nu bundelen”, zegt voorzitter Doekle Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Nederland. “De DigiDealGO is daarbij niet alleen een impuls voor een efficiënte en slimme gebouwde omgeving, maar ook een belangrijke drijver voor productiviteitsgroei.”

Voortrekkersrol
Terpstra benadrukt dat Techniek Nederland al jaren een voortrekkersrol heeft op het gebied van digitalisering. Dat heeft onder meer het 2BA-artikelbestand op basis van het Europees Technisch Informatie Model (ETIM) opgeleverd. Momenteel werkt de ondernemersorganisatie aan de ontwikkeling van een ‘open Uniforme Objecten Bibliotheek’ om de leden te ondersteunen bij het werken met BIM.

Digiteam
Het Digiteam onder voorzitterschap van Richard Tieskens faciliteert en coördineert de activiteiten van de DigiDealGO. Dit team wordt ondersteund vanuit het BIM Loket. De organisaties die de DigiDealGO vandaag hebben getekend vormen de kring van ambassadeurs.

Kijk voor meer informatie op de website van DigiDealGO.