Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 173 seconden

KSB heeft de blokpompen geleverd voor de koeltorenreiniging- en circulatiesystemen van Thermica Service B.V. De pomp/filter-combinaties worden  ingezet voor koelsystemen met alle typen koeltorens, zoals ook gebruikt bij datacenters.

 

Energie-efficiëntie en hygiëne staan bij veel beheerders van datacenters hoog op de agenda. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de koeling van de centrale. Kon 10 jaar geleden voor de koeling van servers en randapparatuur nog worden volstaan met een koelcapaciteit van 1,8 kW per rack, tegenwoordig is de vereiste capaciteit al ruim verviervoudigd. En de ontwikkelingen staan niet stil. Dat stelt niet alleen hoge eisen aan de koelinstallatie maar ook aan de bijbehorende koelwaterpompen, zeker wanneer wordt bedacht dat deze in datacenters vaak redundant zijn uitgevoerd. Ook wordt er in toenemende mate ingezet op alternatief circulerende, energiebesparende en hygiëne verbeterende maatregelen.

Thermica Service B.V. uit Den Bosch kan worden geclassificeerd als een groen bedrijf. De filtratiesystemen die Thermica Service B.V. levert hebben een laag energiegebruik, terwijl het bedrijf continu werkt aan mogelijkheden voor verdere optimalisatie. Eén van de mogelijkheden om die energiebesparing te bereiken, is de juiste keuze van de toegepaste pompen. Thermica Service B.V. zet voor het verpompen van de koelvloeistoffen de KSB blokpompen Etabloc in. Deze kwaliteitspompen hebben een zeer lange staat van dienst en kenmerken zich door een lage energieconsumptie.

 

Perszijdig zijn de pompen uitgevoerd met Lakos centrifugaal-separatoren waarmee abrasieve en vervuilende vaste deeltjes met een grootte vanaf 20 tot 70 micron uit het koelmedium worden gescheiden. Door een continue circulatie met een laag energiegebruik wordt het koelsysteem perfect schoon gehouden. Hierdoor functioneert niet alleen de waterbehandeling optimaal, maar wordt ook de kans op onder meer legionellagroei sterk verminderd.

 

De separatoren bieden ook als belangrijk voordeel dat ze niet blokkeren of accumuleren en – zonder dat het proces wordt onderbroken – bezinkbare sedimenten blijven afscheiden. De separator als voorfiltratie is één van de toepassingen waarmee een fijn filter wordt ontlast en minder reinigingsinterventies nodig heeft. Zo wordt de separator ook vaak toegepast om warmtewisselaars of sproeiers te beschermen. De geconcentreerde vuilafscheiding is geautomatiseerd en gebeurt zonder dat het proces wordt onderbroken. Daarmee zijn de Lakos centrifugaal-separatoren de oplossing voor aanzienlijke besparingen op de onderhoudskosten. Andere applicaties zijn het schoonhouden van hete frituurolie in de frietverwerkende industrie, wasstraten voor groente en fruit, agrarische industrie, autowasstraten, scheepvaart, automotive, papierindustrie, staalverwerkende industrie, proceswaterreiniging, chemische industrie en mijnbouw.

De succesvolle Etabloc blokpompen van KSB werden recent vernieuwd. De verbeterde versie omvat 43 pompgrootten, die worden aangedreven door 2- of 4-polige motoren. Ten opzichte van de voorgaande serie is het pakket verder uitgebreid, waardoor de aggregaatgrootte nog beter kan worden afgestemd op het meest economische bedrijfspunt. Met hun efficiënte hydrauliek voldoen Etabloc pompen aan de ErP-richtlijn die in 2015 van kracht wordt.

 

De persflenzen van de pomp hebben standaard uitgebreide aansluitopties voor de montage van manometers. Zo kunnen tegelijkertijd verschillende metingen worden uitgevoerd. Door de verschillende aansluitingsplaatsen wordt een grote vrijheid geboden bij positionering en installatie van de pomp.

 

Bij het ontwerp van het vernieuwde pomptype heeft de servicevriendelijkheid een belangrijke rol gespeeld. Zo is de pakkingruimte conisch uitgevoerd om de toegankelijkheid verder te verbeteren en meer ruimte te bieden bij onderhoudswerkzaamheden. De verbeterde ruimteverhoudingen vergemakkelijken de montage, alsook de demontage van de mechanische asafdichtingen. Afdrukbouten aan de lantaarn vereenvoudigen de demontage van de aandrijflijn aanzienlijk. Gemakkelijk verwisselbare slijtringen beschermen de waaier en het drukdeksel tegen slijtage.

Voor meer informatie: www.ksb.nl