Vanaf 2020 krijgen huishoudens en kleine bedrijven geen subsidie meer op de aanschaf van pelletkachels of biomassaketels. Minister Wiebes vindt dat de verwarmingstoestellen teveel negatieve effecten met zich meebrengen voor het milieu. Volgens Eppo Bolhuis, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Biomassa Ketelleveranciers zijn name milieuorganisaties, maar ook de overheid steeds meer gekant tegen pelletkachels en biomassaketels. Toch verwacht hij geen algeheel verbod op termijn. “De installateur kan met een gerust hart onze verwarmingstoestellen blijven adviseren aan zijn klanten.”

Pelletkachels en biomassaketels stoten weliswaar minder CO2 uit dan gasinstallaties, maar uit een evaluatie van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat dat niet opweegt tegen de negatieve effecten van de koolmonoxide, het fijnstof en de stikstof die ze ook uitstoten, schrijft minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in een brief aan de Tweede Kamer. Bolhuis van de NBKL is niet te spreken over het rapport en het beleid dat de Minister eraan verbindt.

Nederlands houtafval
“Allereerst wordt vergeten dat we werken met een circulair product. De biomassaketels en pelletkachels worden alleen gestookt op Nederlands resthout, gekapte zieke bomen en dergelijke. Als dat houtafval op de grond ligt en wegrot, komen er ook al schadelijke stoffen vrij. Bovendien worden er dus in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, geen bossen elders gekapt om deze verwarmingstoestellen van brandstof te voorzien.”

Filters
“Daarnaast gooit men de pelletkachels en biomassaketels op één grote hoop met houtkachels en open haarden. Die zijn inderdaad echt slecht voor de luchtkwaliteit, maar onze toestellen hebben goede filters, maken gebruik van een ander verbrandingsproces en voldoen aan de Nederlandse emissienormen voor de uitstoot van schadelijke stoffen”, aldus Bolhuis.

 Russisch aardgas
“Tot slot zijn er ook andere technieken die veel negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit hebben, maar die niet in beeld zijn gebracht. Denk aan het Russisch aardgas waarvan bekend is dat bij de winning grote hoeveelheden methaan en CO2 vrijkomen.”

Warmtepompen
De gebelgde voorzitter van de NBKL vindt dat de milieuorganisaties en ook de overheid zich steeds meer keren tegen pelletkachels en biomassaketels onder het mom van ‘behoud van de luchtkwaliteit’. Daarentegen spreekt men wel voortdurend in lovende bewoordingen over warmtepompen en warmtenetten.

Afschaffen subsidie
“Wij krijgen geregeld teleurgestelde warmtepompgebruikers over de vloer, die willen overstappen op onze toestellen. Biomassaketels en pelletkachels zijn nog steeds populair bij de consument en zakelijke gebruiker. Het afschaffen van subsidie zal zeker impact hebben, maar onze toestellen zullen nog steeds aftrek blijven vinden.”

Omzetdaling
Eerder dit jaar werd de subsidie al gehalveerd. “Dat heeft verschillend uitgepakt voor onze leden. Bij de één bleef de verkoop op niveau, maar anderen zagen ook omzetdalingen tot 40 of 60%.”

Advies aan installateur
Hoewel het sentiment zich nu in toenemende mate lijkt te keren tegen biomassaketels en pelletkachels, verwacht Bolhuis geen algeheel verbod op termijn. “Dat is net zo waarschijnlijk als dat ze vliegtuigen en auto’s gaan verbieden.” Installateurs hoeven zich dus geen zorgen te maken, zegt hij geruststellend. “Ze kunnen zonder problemen onze oplossingen blijven adviseren aan hun klanten.”

Op onze nieuwsbrief abonneren