Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 107 seconden

MKB-Nederland, VNO-NCW, FNV en de Industriecoalitie (Uneto-VNI, Bouwend Nederland, Metaalunie en FME) maken zich ernstig zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (BBL). Het ministerie van OCW heeft al een bezuiniging van €7 miljoen aangekondigd. Dat mag geen opmaat zijn naar het verder uitkleden van de subsidieregeling praktijkleren. Fors bezuinigen op de BBL kost tot 40.000 leer-werkbanen per jaar en met name in het mkb, zo waarschuwen zij.

Het gaat dan om banen voor jongeren, maar ook voor volwassenen die zich willen om- of bijscholen. Dit ondermijnt de eigen ambities van het kabinet om een leven lang ontwikkelen te stimuleren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een vak te leren en aan het werk te helpen. Bovendien zijn leer-werkbanen juist nu hard nodig om de tekorten in het mkb te bestrijden en de broodnodige vakmensen op te leiden.

Kloof tussen onderwijs en praktijk alleen maar groter
Buf Vaumont, dga van Buf Klimaatbeheersing vind het een “onzalig plan” om te gaan bezuinigen op het praktijkleren. “Ja, het bedrijfsleven boert goed. We kunnen best opleidingskosten betalen, zeker als er een belastingvoordeel aan wordt gekoppeld. In feite betalen we al voor opleidingstrajecten, kijk maar naar een F-gassen certificaat. Maar toch keur ik bezuinigingsmaatregelen af. Ik heb nu net na anderhalf jaar zoeken een leerjongen kunnen krijgen. Ik zou er zo nog twee bij kunnen plaatsen, maar je vindt ze niet. Met het gillend tekort aan mensen is het zaak om juist het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Op deze manier gebeurt dat niet, ik verwacht nog minder instroom als we zo doorgaan. Bovendien zal de kloof tussen het onderwijs en de praktijk alleen maar groter worden. Als we zo doorgaan worden we nog een ontwikkelingsland.”

“Hoe gaan we ooit de energietransitie succesvol en tijdig doorlopen”
Vaumont verwacht dat bezuinigingsmaatregelen ook andere consequenties zullen hebben. “Hoe gaan we ooit de energietransitie succesvol en tijdig doorlopen, nu we al weinig aanwas hebben en de situatie nog verder zou kunnen verslechteren? Kijk eens naar de hoeveelheid warmtepompen die geplaatst moet worden, de elektrakabels die moeten worden aangepakt en ga zo maar door. Kortom, bezuinig niet op onderwijs. Slecht idee.”