Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 147 seconden

De ISH is ook in 2017 de nummer één binnen haar branche en onderstreept haar betekenis als ’s werelds belangrijkste beurs voor bezoekers en exposanten nu al met indrukwekkende cijfers. Tijdens de ISH zullen opnieuw meer dan 2.400 exposanten, waaronder markt- en technologieleiders uit Duitsland en het buitenland, in Frankfurt am Main van 14 tot 18 maart 2017 voor het eerst hun wereldnoviteiten presenteren. De ISH speelt op dit gebied een internationaal toonaangevende rol, aangezien het evenement de internationale branchebijeenkomst bij uitstek is – 61 procent van de exposanten en 39 procent van de bezoekers waren al in 2015 van buiten Duitsland afkomstig.

Het motto van de ISH 2017 luidt: “Water. Energy. Life.” Hiermee wordt meteen duidelijk waar de focus van ’s werelds grootste beurs voor de combinatie van water en energie ligt en waarop ook de grondpijlers van de ISH zijn gebaseerd. De internationaal toonaangevende beurs die één keer in de twee jaar wordt georganiseerd, biedt met haar grote aanbod  op het gebied van toekomstgerichte gebouwtechniek oplossingen voor actuele politieke en economische thema’s. Het gedeelte ISH Water houdt zich bezig met duurzame sanitaire oplossingen en innovatief badkamerdesign en heeft in 2017 het hoofdthema: “Badkamers voor mensen”. Hierbij worden uiteenlopende aspecten zoals design, gezondheid, wellness, comfort, maar ook het spaarzame gebruik van grondstoffen en drinkwaterhygiëne behandeld. De exposanten presenteren in dit gedeelte duurzame, designgeorienteerde badkameroplossingen waarbij het zowel om de nieuwste designontwikkelingen alsook om moderne, op de huidige behoeften afgestemde duurzame technieken gaat.

In het gedeelte ISH Energy en Aircontec zal alles rond het thema energie-efficiëntie en comfort in gebouwen draaien. Hier zijn belangrijke trends te vinden op het gebied van efficiënte opkomende technologieën en intelligente gebouwtechniek. Hiermee wil men vooral recht doen aan het samengroeien van warmte en hernieuwbare energieën. Maar ook de digitale verwarming en de hiermee verbonden toenemende integratie van IT in innovatieve verwarmingstechnologieën zal een onderwerp zijn – gebundeld onder het hoofdthema “Overstap op nieuwe energiebronnen met toekomst – wij hebben de oplossingen”. Bezoekers kunnen hier kennis maken met het totale spectrum aan innovatieve gebouwsysteemtechniek.

Op het gebied van de koeltechniek zullen onder andere moderne ventilatiesystemen voor huizen worden gepresenteerd, en zullen dus ook de thema’s energie-efficiëntie en comfort in huizen en centrale en decentrale oplossingen voor nieuwbouw en sanering worden behandeld. Het zal bovendien over de technische uitdagingen van een milieuvriendelijke klimaat- en ventilatietechniek gaan.

Turkije is in 2017 het ISH-partnerland – dit werd al eind juni 2015 unaniem door de organisator Messe Frankfurt en de ideële verantwoordelijke organisaties van de beurs besloten. “Met dit besluit doen wij recht aan de toenemende deelname van Turkije aan de ISH, zowel aan de bezoekers- alsook aan de exposantenkant”, benadrukt Wolfgang Marzin, algemeen directeur van Messe Frankfurt. De sanitair-, verwarmings- en klimaatbranche is verantwoordelijk voor vijf procent van de Turkse export. Het internationale streven naar het behalen van klimaatdoelen en de strategische betekenis van energieonafhankelijkheid, zijn hierbij slechts twee redenen voor een sterke markt.

Koop hier uw tickets

[related_post themes=”text”]