Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 96 seconden

Domotica KIENOp initiatief van Innovatieknooppunt KIEN, start NEN in september 2016 met de ontwikkeling van een NTA ‘Internet in en om de woning’. Met deze NTA wordt een eerste stap gezet in een kwaliteitsverbetering voor internet/wifi in en om de woning, om zodoende beter voorbereid te zijn op de razendsnelle ontwikkelingen op gebied van comfort, veiligheid, zorg, energie en entertainment. Belanghebbende en geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 25 augustus 2016 bij NEN aanmelden voor deelname aan de nog op te richten NTA-werkgroep.

Internet speelt een steeds centralere rol in het dagelijkse leven. Het aantal met het internet verbonden apparaten in een gezin zal snel groeien evenals het aantal diensten dat via internet verloopt. In de huidige praktijk is de kwaliteit van het internet in de woning echter vaak een probleem. Met deze NTA wordt een opleverprotocol ontwikkelt voor het ontwerpen, aanleggen én onderhouden van een internetinstallatie in woningen, zowel op installatietechnisch gebied als op de ICT protocol infrastructuur.

Momenteel hebben al vijf andere partijen uit de telecom- en installatiebranche zich aangesloten bij dit initiatief. UNETO-VNI draagt deze NTA uit naar zijn leden waarbij gedacht wordt aan borging via cursussen voor (comfort)installateurs en de technische detailhandel. De NTA sluit aan bij en wordt ook onderdeel van de Vitaal Thuis inkoop specificaties, met als doel de basis infrastructuur te borgen voor grootschalige implementatie van thuiszorg technologie in Nederland. Netwerkbedrijf KPN met zijn achterliggende providers zien deze NTA als randvoorwaardelijk voor kwaliteitsinternet. En tot slot willen de Verkerk Groep en Croonwolter&dros deze NTA uitdragen richting de partijen die hun zorgdomotica oplossingen toepassen.

De NTA wordt ontwikkeld op initiatief van KIEN (Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland). Bij een informatiebijeenkomst op 20 april 2016 bleek de animo om deze NTA te ontwikkelen groot, en hebben bovengenoemde partijen zich aangesloten bij dit initiatief. NEN zet een werkgroep op en ondersteunt deze procesmatig waarna de NTA naar verwachting medio 2017 wordt afgerond en gepubliceerd.

[related_post themes=”text”]