Bescherming tegen lekkage en hygiënisch drinkwater in één

Gepubliceerd op

Op de ISH in Frankfurt toont de Duitse armaturenspecialist Schell de uitbreiding van zijn SWS-waterbeheersysteem met een functie voor lekkagebescherming. Ook het risico van waterschade kan nu met dit systeem worden verminderd. Een elektronisch aangestuurd ventiel opent en sluit automatisch de klep voor stagnatiespoelingen.

Volgens de verzekeringssector wordt meer dan de helft van alle schadekosten bij woonverzekeringen veroorzaakt door waterschade. Als er een waterleiding barst in een gebouw wanneer niemand aanwezig is, kan er gedurende lange tijd onopgemerkt water terechtkomen in technische ruimtes of kanaalschachten, waardoor het gebouw wordt beschadigd en goederen worden vernietigd.

Automatische uitschakeling
Het nieuwe waterbeheersysteem sluit hoofd- en zijleidingen af met een veiligheidsventiel. In noodgevallen schakelt het ventiel de drinkwaterinstallatie automatisch centraal of gedeeltelijk uit, waardoor het lekken van water tot een minimum wordt beperkt. Lekbescherming in lange periodes van afwezigheid (bijvoorbeeld tijdens vakanties) was tot nu toe een probleem, omdat er bij de afsluiting van leidingen geen stagnatiespoelingen meer mogelijk waren. Door stagnatie ontstaat het gevaar van overmatige groei van de legionellabacterie.

Via radio- of kabelsignaal
De armatuur is verkrijgbaar als ‘SWS-lekkagebeschermingsventiel radio’ voor aansturing via radiosignaal of als ‘SWS-lekkagebeschermingsventiel kabel’ voor de integratie in het waterbeheersysteem via kabel. Er zijn zes afmetingen beschikbaar: voor leidingen DN 15, 20, 25, 32, 40 en 50. Elke armatuur heeft een eigen motor en vereist een 230 volt voeding voor de aandrijving. Het leveringsprogramma omvat een afzonderlijke besturingseenheid met een ‘SWS Bus Extender Radio’ of ‘SWS Bus Extender Cable’.

Programmeren meerdere lekbeschermingsventielen
De motor regelt de watertoevoer en de vergrendeling van de kogelklep in het lekkagebeschermingsventiel in hoofd- en zijleidingen volgens de specificaties van de SWS-server. In het SWS-waterbeheersysteem kunnen meerdere lekbeschermingsventielen tegelijkertijd worden geprogrammeerd. Op deze manier kunnen verschillende delen van het gebouw of de verdiepingen individueel van water worden voorzien. De busextenders voeren de gegevensoverdracht tussen de SWS-server en het lekkagebeschermingsventiel uit. Schell heeft het ventiel in de fabriek voorgemonteerd.

Real-time klok en kalender voor lekkagebescherming
Met behulp van de browsergebaseerde SWS-software kan via de pc of een mobiel apparaat worden bepaald op welke dagen en op welke momenten het lekkagebeschermingsventiel open blijft (aanwezigheidstijden). Tijdens de resterende tijden blijft het ventiel gesloten. De lekkagebescherming is dan actief. Als het bovengeschikte commando ‘stagnatiespoeling’ in het SWS waterbeheersysteem wordt uitgevoerd, opent en sluit het ventiel automatisch zelfs als de lekkagebescherming geactiveerd is. De hygiëne van het drinkwater is dus altijd gegarandeerd.

Handmatige bediening mogelijk
Het ventiel kan in geval van stroomuitval handmatig worden bediend om een leidingssegment af te sluiten of te openen. In geval van buitengewoon en ongepland gebruik, bijvoorbeeld als een kapper spontaan zijn winkel wil openen op een zondag, opent hij de klep handmatig met een sleutelschakelaar en sluit hij deze weer wanneer hij de salon verlaat.

%d bloggers liken dit: