Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 76 seconden

Speciaal voor de technische installatie-branche is de toolbox ‘Schadelijk geluid’ ontwikkeld. Het digitale platform informeert over het beperken van risico’s met schadelijk geluid op de werkvloer. Adviezen hebben betrekking op individuele en collectieve voorzorgsmaatregelen.

De toolbox ‘Schadelijk geluid’ is de zesde toolbox in de reeks van II Mens & Werk-toolboxen. Eerder verschenen toolboxen over fysieke belasting, werken op hoogte, werken met kwartsstof en werken zonder stress en werken met asbest. Eke toolbox stelt u in staat om heel concreet met de veiligheid van u en uw collega’s in uw werkomgeving aan de slag te gaan. Met tekst, beeld en geluid krijgt u een helder overzicht van alle veiligheidsaspecten waarmee u op uw werkvloer rekening dient te houden. Ook geven de toolboxen u praktische adviezen, tips en kennistoetsen. En omdat de informatie digitaal is, kunt u de toolboxen ook op de werkplaats of tijdens toolboxmeetings gebruiken.

Schadelijk geluid
Vakmensen in de technische installatiebranche hebben vaak te maken met hoge geluidsniveaus. Door het gebruik van gereedschappen en machines bestaat het gevaar dat het over de werkdag te berekenen gemiddelde geluidsniveau hoger is dan 80 dB(A). In dat geval is sprake van schadelijk geluid dat kan leiden tot negatieve gezondheidseffecten zoals gehoorvermindering of oorsuizen. Om deze effecten tot een minimum te beperken geeft de toolbox ‘Schadelijk geluid’ u praktisch advies over wat u kunt doen om gehoorschade op de werkvloer te voorkomen. De toolbox-adviezen hebben betrekking op individuele en collectieve voorzorgsmaatregelen en bieden u de juiste bescherming tegen de gevaren van schadelijk geluid.