Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 153 seconden

 In Heerhugowaard worden bedrijven, instellingen en wooncomplexen met elkaar verbonden door een stelsel van buizen. Hierdoor kan een overschot aan warmte of koude van de één geleverd worden aan een ander. Twee nabijgelegen asfaltwegen worden gebruikt zonne-energie aan te onttrekken in de zomer en koude-energie in de winter. De warmte kan direct worden gebruikt als bron voor de warmtepomp en direct worden geleverd aan afnemers, of kan worden opgeslagen in een WKO.

Het idee van het op een slimme manier warmte en koude uitwisselen in Heerhugowaard is al in 2012 ontstaan. Kodi Energiebesparende Technieken werd gevraagd door de gemeente om met een aantal bedrijven na te denken over een onderlinge energie-uitwisseling tussen deze bedrijven. Ook was er een vraag vanuit Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier of de warmte uit hun riolen kon worden hergebruikt door de bedrijven op het industrieterrein.

Uit onderzoek naar de warmte- en koudevraag van een aantal bedrijven bleek dat deze gezamenlijk 250.000 GJ aan warmte per jaar over hadden. Dit is vergelijkbaar met het energiegebruik van 7.500 woningen. Het idee ontstond om deze warmte te gaan koppelen aan nieuw te installeren asfaltcollectoren in een tweetal wegen. Die mogelijkheid deed zich voor, omdat de wegen van de N23 (Westfrisiaweg) en de wegen op De Vaandel nog van een toplaag moesten worden voorzien.

Asfaltcollector fungeert als warmtewisselaar
De warmte die in de zomer aan het hete asfalt wordt onttrokken, wordt afgevoerd naar een zogenoemde aquifer. De asfaltcollector fungeert als een warmtewisselaar, die de warmte aan het asfalt onttrekt. In de winter kan juist koude worden onttrokken. En dat is zeer interessant voor de koudevraag van een aantal van de deelnemende bedrijven. Het potentieel bij deze bedrijven is behoorlijk: 140.000 GJ per jaar, een vergelijkbaar energiegebruik van 4.500 woningen. De asfaltcollector vormt voor Nederland een nog vrij nieuwe toepassing voor het opvangen van zonne-energie en van koude-energie in de winter.

In de zomer wordt de grote hoeveelheid warmte, die als gevolg van zonnestraling in het asfalt wordt geabsorbeerd, via het leidingsysteem die in het asfalt is aangebracht, overgedragen op water. Deze warmte kan direct worden gebruikt als bron voor de warmtepomp en direct worden geleverd aan afnemers, of kan worden opgeslagen in een WKO. Door het asfalt te koelen vermindert de kans op spoorvorming, scheurvorming en rafeling van het asfalt.

In de winter wordt er warm water door het leidingsysteem in het asfalt gepompt. Hiermee wordt het asfalt verwarmd, zodat de weg geen schade ondervindt van weersomstandigheden en waardoor het strooien van zout niet meer nodig is. Tevens vindt er een snellere verdamping plaats van het regen- en dooiwater.

Stap voor stap uitvoeren
Het Circuit zal stap voor stap worden uitgevoerd, omdat  investeringen in een leidingtracé en in warmte/koude opslagsystemen groot zijn. In de eerste fase gaat het om € 5,5 miljoen en voor de tweede fase is de raming tussen de € 16 en € 20 miljoen. Als het gehele tracé, inclusief de uitbreiding naar het zuiden van Heerhugowaard, gerealiseerd is, dan is de investering opgelopen tot zo’n € 80 miljoen. Het gehele project levert daardoor circa 400 manjaren werk op. Met name de regionale bedrijven kunnen hiervan profiteren.