Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 81 seconden

In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft Uneto-VNI zorgen geuit over de betaalbaarheid van de toekomstige certificeringsregeling voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Voorzitter Doekle Terpstra: “De certificeringskosten kunnen straks voor zzp’ers en kleine bedrijven naar verwachting tussen de 1.500 en 2.000 euro op jaarbasis uitkomen. Dit is nog exclusief de initiële kosten en de startaudit. Onze leden kunnen deze kosten niet volledig doorrekenen aan hun klanten waardoor hun bedrijfsvoering in gevaar komt.”

Uneto-VNI heeft voorstellen gedaan om de certificeringskosten omlaag te brengen en tegelijkertijd de risico’s op koolmonoxideongevallen te reduceren. Zo heeft de vereniging onder meer geïnvesteerd in uniforme bijscholings- en exameneisen en de uitwerking van een centraal bedrijvenregister met Vakpaspoort. Terpstra: “Het ministerie van Binnenlandse zaken neemt onze voorstellen in overweging, maar wat we nodig hebben zijn concrete toezeggingen. Daarom wil ik op korte termijn in overleg met het ministerie.”

Aanleiding voor de introductie van een wettelijke certificering voor cv-installateurs is een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2015 over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Hieruit bleek dat het koolmonoxideprobleem groter is dan tot dan toe bekend was. Aangenomen werd dat jaarlijks ten minste vijf à tien dodelijke slachtoffers vallen door blootstelling aan een verhoogde concentratie koolmonoxide en enkele honderden gewonden. Naar inschatting van de Raad is de omvang van het probleem met koolmonoxide drie tot vijf keer zo groot. Belangrijkste oorzaak is volgens de Raad dat het huidige stelsel van kwaliteitslabels grote hiaten vertoont en te weinig waarborgen biedt.

De wettelijke certificering treedt medio 2019 in werking. Uneto-VNI gaat leden met een ondersteuningsprogramma begeleiden om aan de certificeringseisen te voldoen.