“Meer geld nodig voor duurzame warmte”

Gepubliceerd op

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) wil dat er een extra bedrag beschikbaar komt voor duurzame warmte via de ISDE-regeling. Het is één van de mogelijke maatregelen die nog in 2020 effect zouden hebben om de doelen voor minder CO2 en meer duurzame energie te halen. “De politiek heeft zich gedragen als een middelbare scholier die in mei gemiddeld nog een 4 staat en toch over wil gaan”, zegt directeur Olof van der Gaag. “Een onvoldoende opkrikken lukt alleen als je tijdig alles uit de kast haalt. Dat hebben deze regering en de vorige te lang voor zich uit geschoven.”

Het wordt moeilijk in 2020 nog de doelen te halen voor minder CO2 en meer duurzame energie, zo bleek vorige week uit de ‘partiële analyse’ die het PBL publiceerde. Maar er zijn hoe dan ook nog tal van zinnige mogelijkheden om snel te zorgen voor verbetering, stelt de NVDE. Maatregelen die bovendien een positieve bijdrage leveren aan energietransitie op langere termijn. Het gaat om meer zonne- en windenergie, betere netaansluitingen, energiebesparing en meer elektrische auto’s.

De NVDE waarschuwde in augustus 2017 al, met een rapport door CE-Delft, dat we de CO2-reductie van 25% niet zouden gaan halen. Van der Gaag: “Maar de politieke reactie bleef steeds ‘de doelen zijn binnen bereik’. Nu blijkt dat er minimaal 9 Megaton extra CO2-reductie nodig is. Deze vorm van reken-je-rijk beleid leidt tot vertraging, nodeloos gedoe en extra kosten. De NVDE vindt het belangrijk om in het klimaatakkoord te werken op basis van realistische prognoses – en ondertussen op de korte termijn nog enkele ‘negens en tienen’ te scoren voor een voldoende.”

Er zijn volgens de NVDE grofweg vier categorieën maatregelen die nog voor 2020 soelaas bieden:

  1. Versneld sluiten van kolencentrales. Als bijvoorbeeld de Hemwegcentrale en de Engie-centrale sluiten, scheelt dat ongeveer vijf megaton. Gascentrales en import kunnen dat opvangen, zonder problemen voor de leveringszekerheid. Dat vraagt om afspraken met deze bedrijven, onder andere over de kosten en de zorg voor het personeel.
  2. Een pakket met voorstellen van de NVDE om snel meer duurzame energie te realiseren, onder meer door sneller zonneprojecten aan te sluiten op het net, een extra stimulans voor grotere zonnedaken en voor duurzame warmte uit geothermie en biomassa.
  3. Het versnellen van het verduurzamen van woningen met subsidie voor isolatie en een extra bedrag voor duurzame warmte via de ISDE-regeling. Dit levert al in 2020 extra CO2-reductie op, en meer comfort met een lagere energierekening voor de bewoners.
  4. Het stimuleren van elektrisch rijden. Er kunnen in 2020 5.500 extra elektrische auto’s rijden door de aankoopsubsidie uit het klimaatakkoord naar voren te halen en door te bevorderen dat tweedehands elektrische auto’s uit de lease in Nederland blijven.

Deze laatste drie pakketten leveren samen ongeveer 2,5 Megaton aan extra CO2-reductie en brengen de doelen van het Energieakkoord veel dichterbij.

De NVDE-notitie met maatregelen die leiden tot minder CO2-uitstoot in 2020 vindt u hier.

%d