BAM heeft een sensor laten ontwikkelen die het binnenklimaat meet en verschillende functies van het gebouw aanstuurt. De sensor wordt onzichtbaar in het verlaagde plafond geïnstalleerd. Gebruikers kunnen via hun smartphone of via een ruimtebedieningspaneel hun ruimte-instellingen kiezen.

De zogeheten Multisensor module meet omgevingsparameters zoals temperatuur, VOC (vluchtige organische gassen), CO2, lichtintensiteit, geluidsintensiteit en de aanwezigheid van mensen. Dit wordt gecommuniceerd naar het gebouwbeheersysteem, waarmee onder andere de ventilatie en verwarming kunnen worden geregeld. Daarnaast verstuurt de module deze waardes via bluetooth naar de gebruikers die via hun mobiel bijvoorbeeld de temperatuur of verlichting in een bepaalde ruimte kunnen instellen. Om ervoor te zorgen dat BAM bij de oplevering niet elke sensor langs hoeft om te controleren of deze werkt, zal Evalan – het bedrijf dat de sensor ontwikkelt – een inbedrijfstellingstool ontwikkelen die nauw samenwerkt met het Building Information Modelling (BIM) model.

Met de Multisensor module kunnen gebruikers bijvoorbeeld een ruimte instellen voor het geven van een presentatie: met één druk op de knop van hun smartphone dimt de verlichting, gaan audio- en videoapparaten aan en zakt de zonwering. Zelfs voordat zij de ruimte binnengaan. Een ander voordeel van het nieuwe systeem is de automatisering van de aanpassingen aan het binnenklimaat. De sensoren meten bijvoorbeeld continu het CO2-gehalte in de lucht en ventileren aan de hand daarvan automatisch de ruimte. Daarnaast wordt de lichtintensiteit automatisch aangepast.

Evalan ontwikkelt de hardware, firmware en behuizing van de prototypes, waarvan in oktober de eerste tien worden opgeleverd.