Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 81 seconden

Recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toont aan dat het aantal legionellabesmettingen in Nederland vorig jaar met bijna 25% toenam ten opzichte van 2016. Deze toename wordt mogelijk in verband gebracht met het warme weer in 2017. Dit kan ervoor zorgen dat stilstaand water een temperatuur kan bereiken tussen de 25 en 45 °C; juist dan vermeerdert de legionellabacterie zich snel. Een elektronische gebruikersstation kan dan uitkomst bieden. Deze spoelt automatisch de leidingen waardoor bacteriegroei wordt bestreden.

Zorgcentrum Proteion Sterrebosch heeft hier sinds kort profijt van. Als prioritaire instelling dient de drinkwaterkwaliteit in dit zorgcentrum volledig in orde te zijn. Daarom is de instelling altijd op zoek naar slimme technieken en methoden om die kwaliteit te kunnen garanderen. Daarbij wordt een streng spoelregime gehanteerd. Maar met het uitbreidende takenpakket van het personeel  bestaat de kans dat met name bij afgelegen tappunten een spoelbeurt vergeten wordt.

Een oplossing hiervoor biedt het elektronische gebruikersstation van Viega. Deze spoelt volledig automatisch met een hoeveelheid die op het gebruik is afgestemd. Wordt een tappunt langere tijd niet gebruikt, dan start het station zelfstandig de spoeling en zorgt zo automatisch voor de noodzakelijke waterverversing.  De Viega gebruikersstations kennen verschillende start-stop-combinaties zodat de hygiënespoeling exact kan worden afgestemd op de praktijk. Dat kan tijd- of interval-gestuurd zijn maar ook een temperatuur- of gebruiksafhankelijke spoeling kan worden geprogrammeerd. Met name de temperatuurafhankelijke spoeling zorgt ervoor dat ook bij warmer weer de drinkwaterkwaliteit gewaarborgd blijft.

Het gebruikersstation is voorzien van besturingselektronica die de ingebruikname van stations sterk vereenvoudigt. En dankzij de wifi-functionaliteit zijn de stations snel in te stellen en uit te lezen op een