Itho Daalderop en Airmaster A/S zijn na onderling overleg overeengekomen dat laatstgenoemde per 17 april jl. alle commerciële activiteiten voor de Klasse ventilatie-units van Itho Daalderop zal overnemen. De voorbije 12 jaar werkten beide bedrijven al samen en zijn er in Nederland meer dan 10.000 ventilatie-units in voornamelijk scholen geplaatst.

De laatste jaren is Itho Daalderop zich steeds meer gaan richten op het binnenklimaat in woningen. Omdat de utiliteitsmarkt een andere aanpak vraagt dan de markt van de woningventilatie, was het een logische keuze om de verkoop van Klasse ventilatie in de toekomst aan Airmaster over te laten. Beide bedrijven zullen blijven samenwerken om de overgang zo vlot en soepel mogelijk te laten verlopen.

Nauwe samenwerking
De installateurs die nu Klasse ventilatie-units aankopen bij Itho Daalderop zullen voortaan verder geholpen worden door Airmaster BV en er zal in de toekomst nauw samengewerkt worden met alle belangrijke spelers in de bouwsector zoals architecten, adviseurs en gemeentes en installateurs. Per 19 maart 2020 nam Airmaster al met terugwerkende kracht de garantieverplichtingen over.

De sales buitendienst die binnen Itho Daalderop verantwoordelijk was voor de verkoop van Klasse ventilatie  zal door Airmaster in dienst genomen worden. Afdelingen binnen Itho Daalderop die zich eerder geheel of gedeeltelijk richtten op Klasseventilatie (zoals bijvoorbeeld marketing en product management) zullen ingezet worden op de reguliere woningventilatie-activiteiten van Itho Daalderop.

Country manager Benelux
Airmaster stelt haar Country manager België Nathalie Duquesne aan als Country manager Benelux en hiermee wordt ze de eerst verantwoordelijke voor Nederland. De nieuwe dochteronderneming Airmaster BV zal zich aanvankelijk vestigen in de kantoren van Itho Daalderop in Schiedam en zal tegen het einde van het jaar verhuizen naar een eigen kantoor.
Airmaster is een Deens familiebedrijf dat ventilatie oplossingen aanbiedt sinds 1991. Het bedrijf heeft meer dan 25 jaar ervaring in de sector.

Op onze nieuwsbrief abonneren