Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 85 seconden

Afwateringsspecialist ACO introduceert het ACO BIM Plein. Binnen deze digitale omgeving is alle relevante informatie voor bouwprojecten, zoals bijvoorbeeld 3D-ontwerpmodellen, te raadplegen. Ook de tot BIM-data verwerkte productfamilies van ACO maken er deel van uit. Daarnaast is het dankzij BIM (Building Information Modeling) mogelijk om een digitaal prototype van een project te maken.

“BIM gaat veel verder dan een 3D-tekening”, zegt Paul Gruson, directeur van ACO. “Op het ACO BIM Plein is ook alle relevante informatie van onze producten gebundeld, zoals prestaties, eigenschappen en aansluitingen. Die informatie stellen we via BIM ter beschikking aan ontwerpend Nederland, installateurs en aannemers: de partners uit de bouwketen. Zij kunnen die data vervolgens optimaal benutten.”

“Grote verwachtingen”
Gruson: “Ik heb er grote verwachtingen van. Ook vanuit onze eigen behoefte bezien. Historisch gezien zijn wij een voorschrijversmerk; een merk dat door architecten- en ingenieursbureaus veel wordt geselecteerd en gebruikt. Die positie willen wij behouden nu de ontwerpende rol steeds meer verschuift naar installateurs of aannemers bij tekenaars en werkvoorbereiders. Wij hopen dat ACO ook voor hen het merk is waarmee zij het prettigste werken. Het ACO BIM Plein moet daaraan bijdragen.”

Het platform is te raadplegen via aco.nl. Gebruikers kunnen zich aanmelden met hun e-mailadres. ACO informeert hen als er nieuwe productfamilies zijn toegevoegd. Dit is een proces in ontwikkeling, er komen er dus steeds meer bij. De informatie over de productfamilies is gratis van de website te downloaden.

Gruson: “We hopen dat het ACO BIM Plein veel vragen beantwoordt en processen vergemakkelijkt. Het zou mooi zijn als het platform er ook toe leidt dat bouwpartners onze producten niet alleen aan het einde van de keten bestellen, maar onze kennis er in de ontwerpfase al bij betrekken.”