Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 89 seconden

conecoAls gevolg van de gaswinning hebben veel scholen in Noordoost Groningen te kampen met aardbevingsschade. Het kabinet heeft besloten ruim 290 miljoen Euro uit te trekken voor de versterking en nieuwbouw van die scholen. De leerlingen krijgen soms voor een aantal jaren les in een ‘tijdelijke’ school. Inmiddels zijn er al schoolgebouwen in Bedum en Zuidwolde opgeleverd en is een school in Middelstum in uitvoering. In deze scholen zijn door Huisman Warmtetechniek ontwikkelde ventilatie-units toegepast, die de luchthoeveelheid en -kwaliteit in de leslokalen waarborgt. Dit gebeurt volgens de eisen van het Frisse Scholen Besluit, klasse B. Met deze unit worden op basis van de afwijking tussen de gemeten en de gewenste luchtkwaliteit en ruimtetemperatuur, de hoeveelheid buitenlucht en de verwarming en vrije koeling in volgorde geregeld. RE3COM Coneco ontwikkelde de software voor dit systeem.

Elk lokaal in de schoolgebouwen waarin het concept van Huisman wordt toegepast, is voorzien van een Educalor ventilatie-unit. De grootste uitdaging voor RE3COM Coneco was het ontwikkelen van regelsoftware met optimale instellingen voor de units. Om de gemaakte hard- en software goed te kunnen testen, heeft er vooraf een Educalor bij RE3COM Coneco proefgedraaid. Zo kon Huisman op locatie snel aan de slag: de unit kon op de scholen volgens het ‘Plug and Play’ principe meteen worden geïnstalleerd. Naar verwachting volgen nog meer scholen waarin dit concept zal worden toegepast.

Bij de aanpak van de problemen in het aardbevingsgebied heeft het kabinet de prioriteit bij scholen gelegd. Schoolgebouwen worden niet alleen versterkt, maar ook toekomstbestendig gemaakt. Er worden in Noordoost Groningen in totaal 29 nieuwe scholen gebouwd, 41 scholen versterkt en toekomstbestendig gemaakt en 60 scholen gesloten. Naast de scholen moeten in de toekomst ook duizenden woningen en andere gebouwen aardbevingsbestendig en duurzamer worden gemaakt.

(Bron: www.coneco.nl)

[related_post themes=”text”]