Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 74 seconden

Twee scholen in Groningen zijn voorzien van aardbevingsbestendige en gasloze klimaatinstallaties . Het zijn de eerste scholen in de provincie waar de schade als gevolg van door gaswinning ontstane aardbevingen is hersteld. In totaal zullen zo’n 70 scholen bouwkundig worden versterkt of herbouwd. Vóór 2021 moeten ze aardbevingsbestendig en toekomstbestendig zijn.

De klimaatinstallaties zijn aangebracht door Klimaatgroep Holland. “Opdrachtgever Centrum Veilig Wonen eist dat wij aan hogere eisen voldoen dan het Bouwbesluit”, zegt directeur Harry Vaatstra. “Dat betekent dat wij de installaties, met name zwaardere componenten, niet star maar flexibel monteren. Zo voorkomen wij dat ze bij trilling scheuren of breken.” Daarnaast moesten medewerkers een speciale cursus volgen om een veilige werkwijze te garanderen.

Toekomstbestendig en gasloos
Het klimaatbeheerssysteem dat Klimaatgroep Holland in de scholen toepast, voldoet aan de eisen van toekomstbestendigheid en duurzaamheid. Dit systeem heeft het bedrijf eerder als ScholenºConcept specifiek voor scholen ontworpen, wordt zelf geproduceerd en door installateurs toegepast in zowel bestaande gebouwen als nieuwbouw. De integrale oplossing voorziet in ventilatie, verwarming en koeling van elk klaslokaal afzonderlijk door continue meting van onder andere temperatuur en CO2. De vraaggestuurde klimaatbeheersing beperkt het energiegebruik tot een minimum. Daarbij maakt een lucht-warmtepomp de scholen gasloos en, in combinatie met andere maatregelen, energieneutraal. Deze warmtepomp gebruikt enkel hernieuwbare energie.  

Om ook in de toekomst een gezond en energiezuinig binnenklimaat te garanderen, zal Klimaatgroep Holland de systemen van beide scholen op afstand monitoren. Dit om de werking te optimaliseren en de exploitatiekosten beheersbaar te houden.