Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 41 seconden

Logo NWPIn het afgelopen jaar is het gebruik van het aantal warmtepompen wederom gestegen naar een totaal van 218.397 opgestelde warmtepompen aan het einde van 2013

In het jaar 2013 was de toename met 31.192 in gebruik genomen warmtepompen weliswaar iets lager dan er in 2012 werd gerealiseerd (36.635 stuks), maar is daarmee toch goed voor een toename van ca. 13,5% warmtepompen in 2013.

De verdeling van het aantal warmtepompen over de woningbouw en utiliteit ziet er hierbij als volgt uit:

 

  Geplaatst in 2012 Geplaatst in 2013 Totaal einde 2013
TotaalWarmtepompen   36.635  31.192  218.397
 Woningbouw   18.653  14.302  101.066
Utiliteitsbouw(incl. kassen en stallen)  17.982  16.890  117.331

 

 

Daarbij zien we dat ondanks de crisis in de bouw de inzet van warmtepompen in 2013 sterk is toegenomen. Daarmee wordt de tendens van voorgaande jaren onveranderd voortgezet en wordt Nederland dankzij de inzet van warmtepompen steeds duurzamer.

Voor nadere informatie over de voorlopige CBS cijfers 2013 zie: Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen