Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 217 seconden

Als alternatief voor plaatommantelingen zijn de afgelopen jaren flexibele ommantelingssystemen steeds belangrijker geworden. Ze bieden niet alleen een solide bescherming tegen verwering en mechanische invloeden en een attractief uiterlijk, maar zorgen ook voor aanzienlijke tijdwinst en kostenbesparingen bij de installatie.

In het bijzonder bij het gebruik van voorgecoate elastomere isolatiematerialen kan de inspanning voor productie en montage ten opzichte van geprofileerde platen duidelijk gereduceerd worden. Flexibele ommantelingssystemen dragen bovendien bij aan een goede bescherming tegen corrosie onder de isolatie.

 

Isolatiematerialen van industriële installaties moeten aan strenge eisen voldoen. Om de isolatiematerialen te beschermen tegen mechanische belasting, vocht, vuil, olie of chemicaliën uit de productie worden ze in de regel ommanteld. Bij installaties in de open lucht beschermen ommantelingen het isolatiemateriaal bovendien tegen UV-licht, weersinvloeden en verhoogd risico van corrosie. Traditioneel worden daarbij platen, en bij minder strenge eisen ook aluminium folies met een grove korrel of harde kunststoffen als pvc, gebruikt. Daarnaast worden sinds enkele jaren ook alternatieve oplossingen van flexibele weefsellagen of rubber aangeboden. Deze lichtgewicht producten beschikken over een hoge mechanische stabiliteit, terwijl ze tegelijkertijd een zekere mate van flexibiliteit behouden en bestand zijn tegen rot.

Een paar van deze systemen worden ook aangeboden als 2-in-1-producten, dus af fabriek vooraf ommantelde elastomere isolatiematerialen (bijvoorbeeld het Arma-Chek-assortiment van Armacell). Het toepassen van deze systemen zorgt voor aanzienlijke tijdwinst en dus ook voor kostenbesparingen. Anders dan traditionele isolatiematerialen en ommantelingen kunnen Arma-Chek Silver en Arma-Chek D direct in één arbeidscyclus worden verwerkt. De producten bieden bovendien het voordeel dat ze eenvoudig, direct ter plaatse te installeren zijn, zonder speciaal gereedschap. Arma-Chek Silver wordt nu ook aangeboden als voorgevormde bochten en T-stukken. Juist de productie van deze complex gevormde delen kost veel tijd. Bovendien maakt de toepassing van de aanzienlijk lichtere, flexibele ommantelingen het aanbrengen van de bij platen noodzakelijke steun- en draagconstructies overbodig. Vanwege de hogere warmte-overdrachtcoëfficiënten van Arma-Chek Silver ten opzichte van metalen en het feit dat bij de installatie geen plaatschroeven in de isolatie doordringen, kan bij de toepassing van deze producten in de regel een dunnere isolatie worden gebruikt dan bij een sluitende plaatommanteling.

 

Een essentieel voordeel van flexibele ommantelingssystemen is het rechtstreekse contact met de isolatie, waardoor het binnendringen van water is uitgesloten. Door ondichtheden van het ommantelingssysteem (en die zijn bij platen nooit volledig uit te sluiten) kan water in de isolatie binnendringen. Vocht leidt niet alleen tot een drastische reductie van de thermische eigenschappen van de isolatie, maar er kan ook een aanzienlijke schade door corrosie onder de isolatie ontstaan, die omvangrijke renoveringswerkzaamheden en aanzienlijke kosten kan opleveren. Zoals het begrip ‘Corrosie onder de isolatie’ (Corrosion Under Insulation, CUI) treffend beschrijft, vinden de processen onder het isolatiemateriaal en de ommanteling plaats en blijven daarom vaak langdurig niet ontdekt. Uit een vergelijking van de toepassingen is gebleken dat met Arma-Chek Silver geïsoleerde leidingen beduidend beter tegen corrosie beschermd zijn dan met metaal ommantelde installaties. Flexibele ommantelingen hebben ook hygiënische voordelen. Wanneer er geen naden en spleten bestaan, kunnen er ook geen kiemen binnendringen en zich in de isolatie vastzetten. Daarom zijn deze eenvoudig te reinigen systemen min of meer voorbestemd voor de levensmiddelenindustrie.

 

Arma-Chek Silver is overal de optimale oplossing waar naast een solide bescherming tegen verwering en mechanische invloeden ook een attractief uiterlijk gewenst is. De coating met het aantrekkelijke, metaalachtig glanzende oppervlak beschermt de isolatie effectief tegen mechanische belasting en is daarbij tegelijk zo flexibel dat hij zich na stoten of harde slagen compleet herstelt en er in de regel geen deuken overblijven. Het oppervlak is zeer goed te reinigen, het systeem eenvoudig te installeren en te onderhouden. De UV-bestendigheid van het meerlaags coatingmateriaal wordt continu in de verweringstest overeenkomstig DIN EN ISO 4892 (Weather-Ometer) gecontroleerd. Het materiaal is goed te snijden en is goed bestand tegen scheuren en stoten. Arma-Chek Silver wordt op basis van AF/Armaflex aangeboden. Het elastomere isolatiemateriaal heeft een gesloten microcelstructuur, zeer lage warmtegeleidende eigenschappen en een hoge waterdampdiffusie weerstand. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat met Arma-Chek Silver geïsoleerde installaties ook op de lange termijn goed beschermd zijn tegen condensatieprocessen en energieverlies.

Dat flexibele ommantelingen beduidend sneller kunnen worden verwerkt dan traditionele plaatommantelingen, is ook te zien in de actuele Arma-Chek Silver-video op www.armacell.de/ArmaChekSilver

Voor meer informatie: www.armacell.com