Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 43 seconden

Newly build houses with solar panels attached on the roof against a sunny sky

In juni 2018 zijn 710 aanvragen binnengekomen voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). Het gemiddelde in de maanden ervoor lag een stuk lager, namelijk rond de 175 aanvragen per maand. Hierdoor is, eerder dan verwacht, het subsidieplafond bereikt. Voor deze regeling is een totaalbedrag van €395 miljoen aan subsidie beschikbaar. Aanvragen worden nu op een wachtlijst geplaatst. Mogelijk kan een deel van de aanvragen op de wachtlijst later alsnog worden toegekend.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil met de STEP een extra impuls geven aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector. De stimuleringsregeling komt voort uit het Energieakkoord. In het Regeerakkoord wordt gesproken over een vervolg op de STEP. Hiervoor zou de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) een heffingsvermindering verduurzaming krijgen.