Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 196 seconden

zwembadIn een convenant met de Inspectie Leefomgeving (ILT) heeft Center Parcs afgesproken dat zij de inspecties in het vervolg grotendeels zelf gaat uitvoeren. Volgens Leo Bikker, specialist op het gebied van sanitaire technieken, een enorme stap achteruit. “De slager gaat zijn eigen vlees keuren. Het ILT schept een gevaarlijk precedent met dit convenant.” Het ILT wil met het afsluiten van convenanten organisaties stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Bovendien kan zo efficiënter worden gewerkt, laat Center Parcs weten in de media. Leo Bikker was jarenlang werkzaam als inspecteur bij waterleidingsbedrijven, tegenwoordig heeft hij een eigen consultancy bureau op het gebied van sanitaire technieken (BAC). Hij is sceptisch over het convenant. “Ze kunnen in de top van recreatiebedrijven legionellapreventie wel serieus nemen, de vraag is echter wat er op de werkvloer gebeurt.”

Vuiligheid
Bikker vervolgt: “We weten dat in z’n algemeenheid, over alle sectoren in Nederland bekeken, er in 50% van de gevallen wel opmerkingen zijn te maken over installaties en het gebruik ervan. Terugkerende risicofactoren bij recreatiebedrijven in het bijzonder zijn onder andere overgedimensioneerde leidingen, onregelmatige bezetting, leegstand en troebel water door grote brandkranen waar vuiligheid aan blijft hangen.”

Verantwoordelijkheid nemen
Volgens berichtgeving in de media, waaronder de vaksite Pretwerk.nl en de website van het ILT “zegt Center Parcs toe aan de continue verbetering van het managementsysteem te werken en het aantal afwijkingen van de wet- en regelgeving te minimaliseren. Center Parcs voelt zich verantwoordelijk voor een goede naleving en heeft die verantwoordelijkheid opgenomen in de hele structuur van de organisatie. Center Parcs toetst zelf de naleving en informeert de ILT over geconstateerde afwijkingen en de verbetermaatregelen om herhaling van overtreding te voorkomen.”

Onwerkbaar
Bikker: “Ik vind zo’n convenant een onverstandige zet. Je vraagt de slager om zijn eigen vlees te keuren en zelf door te geven aan het ILT als er fouten zijn gemaakt. Het zit niet in de mens zijn natuur om de vuile was buiten te hangen!” Bovendien wordt er naar de mening van Bikker een gevaarlijk precedent geschapen. “Andere organisaties zullen nu ook aan de bel gaan trekken en een convenant willen afsluiten. Zo ontstaat er uiteindelijk een onoverzichtelijke situatie voor de inspectie. Wie zal er op termijn nog moeten worden gecontroleerd en waarop en wanneer? Dat wordt onwerkbaar. Ik houd dan ook mijn hart vast.”

Controledruk
Het argument van Center Parcs dat dankzij het convenant de controledruk zal afnemen, vindt Bikker “onzin. De enige norm waaraan ze te hebben voldoen is de NEN 1006, klaar.” Center Parcs geeft in het interview met Pretwerk.nl onder andere aan de verschillen in wetgeving tussen Nederland en andere landen als een struikelblok te zien. “En vooral het feit dat in Nederland alle tappunten wekelijks moeten gebruikt worden, of moeten gespoeld worden. Dit komt in geen enkel ander land voor maar heeft enorme operationele consequenties naar opvolging.” Ook hier kan Bikker zich absoluut niet in vinden. “Volgens de NEN 1006 moeten inderdaad alle tappunten wekelijks gespoeld worden, maar dat is met het oog op de drinkwaterkwaliteit, niet specifiek vanuit het oogpunt van legionellapreventie.”

Alternatieven
De sanitair specialist wil het liefst de praktijk om convenanten af te sluiten een halt toe roepen. “We kunnen legionella-inspecties wel anders gaan inrichten. Leg meer de nadruk op voorlichting vanuit de waterleidingsbedrijven en til de inspecties zelf naar een hoger niveau. Laat ze uitvoeren door professionals met een passend opleidingsniveau en geef ze de ruimte om hun werkzaamheden te verrichten.”

Rampzalig
Tot slot: “Center Parcs is zo te lezen in haar nopjes met het convenant, maar beseft de organisatie wel de consequenties ervan?”, vraag t Bikker zich af. “Stel het gaat een keer goed mis, iemand wordt ernstig ziek of nog erger, door de legionella in een installatie van Center Parcs. Wat dan? Iedereen zal driftig wijzen op het convenant en de risico’s die eruit konden voortvloeien. Zoiets gaat rampzalige gevolgen hebben voor de reputatie van Center Parcs. Dat kan je op je vingers natellen.”