De juni-uitgave van InstallateursZaken staat inmiddels online. De uitgave staat in het teken van 'slim installeren' en is als webversie te bekijken maar alle artikelen zijn uiteraard ook in de IZapp te lezen. Deze app kan worden gedownload in Google Play en de Android App Store.

Op onze nieuwsbrief abonneren