Veel bewoners willen zich alvast voorbereiden op de energietransitie maar hebben geen idee wat hun gemeente van plan is. Gemeenten moeten in 2021 hun plannen rond hebben hoe zij de wijken gaan verduurzamen. Feenstra vroeg haar Bewonerspanel (1.500 respondenten = 50% van het panel) hoe zij aankijkt tegen de rol van de gemeente bij de energietransitie. 70% weet niet dat hun gemeente met plannen moet komen. 62% van de bewoners zegt haar informatie uit de landelijke media te halen.

 • Een groot deel van de inwoners (70%) is er niet van op de hoogte dat de gemeente hen in 2021 moet laten weten hoe de energievoorziening in hun wijk geregeld gaat worden.
 • Van de 30% die wel weet dat de gemeente in 2021 een plan moet hebben, wist 62% dit via de landelijke media. Slechts 14% zegt hierover door hun eigen gemeente geïnformeerd te zijn.
 • 70% van de respondenten geeft aan geen idee te hebben welke manieren er zijn - naast aardgas - om hun huis te verwarmen, om te koken en om warm water te tappen.

Bewoners willen weten waar ze aan toe zijn

 • 46% zou graag nu al weten welke oplossing er voor hun wijk gekozen wordt, zodat zij daar rekening mee kunnen houden. 22% gelooft het allemaal wel en maakt zich nergens druk om.
 • Opvallend: 69% wil graag meedenken/meepraten over de keuze van de toekomstige energievoorziening in hun wijk, “het heeft immers veel impact”.
 • Bijna 1/3 van de respondenten denkt dat er te weinig kennis aanwezig is bij gemeenten om de energietransitie in hun wijk goed te kunnen aanpakken.

Wie moet betalen?

Dat we van het aardgas af moeten staat vast. Dat de meeste woningen moeten verduurzamen is een feit. Maar waar ligt de verantwoordelijkheid? De respondenten hebben hierover een duidelijke mening:

 • 1/3 van de ondervraagden vindt dat de overheid volledig verantwoordelijk is voor het overgaan op nieuwe manieren van energievoorziening.
 • Ruim de helft (54%) vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor het regelen van de energievoorziening tot aan de voordeur.
 • Bijna de helft (48%) vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor de kosten van de transitie tot aan de voordeur.
 • 42% vindt dat alle kosten (dus ook de kosten voor aanpassingen die nodig zijn in huis) door de overheid gedragen moeten worden.

Hoe nu verder?

Adriaan Pietersma, CEO van Feenstra, over de uitkomsten van het onderzoek onder de leden van het Bewonerspanel: “Wij willen graag weten wat onze bewoners denken over actuele zaken. De uitkomsten van dit onderzoek tonen onder andere dat onbekendheid over hoe nu verder met de energietransitie een grote uitdaging is. Daar ligt een rol voor ons als bedrijf maar ook zeker een rol voor de gemeenten om hun burgers beter te informeren over de energietransitie op gemeente- en wijkniveau. Er is nog veel onbekend. En onbekend maakt onbemind. Daarnaast wordt weer eens duidelijk dat de kosten van de transitie een barrière vormen voor veel mensen om nu al actief met de energietransitie bezig te gaan.”

Quotes van respondenten

 • "De gemeente zou per wijk bijeenkomsten moeten organiseren, dan creëer je draagvlak onder de bewoners."
 • "Overheid en bewoners moeten samenwerken. De overheid geeft aan uit welke voorzieningen gekozen kan worden, de bewoners geven aan wat hun financiële mogelijkheden zijn en wat voor hun huis de beste oplossing is."
 • "Ik vind dat we de verduurzaming Europees moeten aanpakken."
 • "Ik denk dat we wel op zonnepanelen en een warmtepomp uitkomen, maar we moeten éérst isoleren. Dat zou prachtig met een collectief project vanuit de gemeente kunnen."

Behoudende geluiden zijn er ook:

 • "Gas is schoner en betrouwbaarder dan alle andere energievormen."
 • "Moeten we van het gas af? Dat wil ik eerst nog wel eens zien."
 • "Verduurzamen moet, maar we kunnen beter even afwachten. Ik denk dat er in de toekomst veel betere oplossingen komen."

Bewonerspanel

Het bewonerspanel van Feenstra telt ruim 3.000 leden. Het panel wordt beheerd door marktonderzoeksbureau MWM2. Bewoners (woningeigenaren en huurders) kunnen zichzelf inschrijven voor het panel en hun mening geven over allerlei onderwerpen die te maken hebben met gezond, comfortabel en veilig wonen. Deze informatie wordt door Feenstra gebruikt om hun dienstverlening beter af te stemmen op de wensen. Daarnaast worden de uitkomsten van de onderzoeken ingezet om actuele kwesties inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

Cursussen en Workshops

Op onze nieuwsbrief abonneren

We keep your data private and share your data only with third parties that make this service possible. See our Privacy Policy for more information.