Vanaf 1 juli treedt Peter Molengraaf toe als voorzitter van Holland Solar. Hij neemt daarmee het stokje over van Jaap Baarsma, die 3 jaar het voorzitterschap op zich heeft genomen.

Molengraaf: “Ik verwacht dat Holland Solar heel belangrijk gaat worden als vertegenwoordiger van deze snel groeiende sector. Met haar toenemende omvang zal de solar sector ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor haar impact op het grotere energiesysteem. Ik hoop dat nog meer partijen in de branche lid worden en dat we zodoende met meer mensen en partijen aan de oplossingen voor de snelle groene groei kunnen werken zodat deze ook de komende jaren door kan gaan.”

Nevenfuncties
Naast zijn voorzitterschap bij Holland Solar is Peter onder meer voorzitter van de RvC van Greenflux en Ecovat, voorzitter van de Raad van Toezicht van Natuur en Milieu, en investeerder groene energie start-ups and scale-ups. De afgelopen jaren was Peter CEO van Alliander, en voorzitter van branchevereniging Netbeheer Nederland. Daarvoor werkte hij in directiefuncties bij Nuon en Shell.