Author Archives: Ruud

Onduidelijkheid over gemeentebeleid energietransitie

Gepubliceerd op

Veel bewoners willen zich alvast voorbereiden op de energietransitie maar hebben geen idee wat hun gemeente van plan is. Gemeenten moeten in 2021 hun plannen rond hebben hoe zij de wijken gaan verduurzamen. Feenstra vroeg haar Bewonerspanel (1.500 respondenten = 50% van het panel) hoe zij aankijkt tegen de rol van de gemeente bij de energietransitie. 70% weet niet dat hun gemeente met plannen moet komen. 62% van de bewoners zegt haar informatie uit de landelijke media te halen.

 • Een groot deel van de inwoners (70%) is er niet van op de hoogte dat de gemeente hen in 2021 moet laten weten hoe de energievoorziening in hun wijk geregeld gaat worden.
 • Van de 30% die wel weet dat de gemeente in 2021 een plan moet hebben, wist 62% dit via de landelijke media. Slechts 14% zegt hierover door hun eigen gemeente geïnformeerd te zijn.
 • 70% van de respondenten geeft aan geen idee te hebben welke manieren er zijn - naast aardgas - om hun huis te verwarmen, om te koken en om warm water te tappen.

Bewoners willen weten waar ze aan toe zijn

 • 46% zou graag nu al weten welke oplossing er voor hun wijk gekozen wordt, zodat zij daar rekening mee kunnen houden. 22% gelooft het allemaal wel en maakt zich nergens druk om.
 • Opvallend: 69% wil graag meedenken/meepraten over de keuze van de toekomstige energievoorziening in hun wijk, “het heeft immers veel impact”.
 • Bijna 1/3 van de respondenten denkt dat er te weinig kennis aanwezig is bij gemeenten om de energietransitie in hun wijk goed te kunnen aanpakken.

Wie moet betalen?

Dat we van het aardgas af moeten staat vast. Dat de meeste woningen moeten verduurzamen is een feit. Maar waar ligt de verantwoordelijkheid? De respondenten hebben hierover een duidelijke mening:

 • 1/3 van de ondervraagden vindt dat de overheid volledig verantwoordelijk is voor het overgaan op nieuwe manieren van energievoorziening.
 • Ruim de helft (54%) vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor het regelen van de energievoorziening tot aan de voordeur.
 • Bijna de helft (48%) vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor de kosten van de transitie tot aan de voordeur.
 • 42% vindt dat alle kosten (dus ook de kosten voor aanpassingen die nodig zijn in huis) door de overheid gedragen moeten worden.

Hoe nu verder?

Adriaan Pietersma, CEO van Feenstra, over de uitkomsten van het onderzoek onder de leden van het Bewonerspanel: “Wij willen graag weten wat onze bewoners denken over actuele zaken. De uitkomsten van dit onderzoek tonen onder andere dat onbekendheid over hoe nu verder met de energietransitie een grote uitdaging is. Daar ligt een rol voor ons als bedrijf maar ook zeker een rol voor de gemeenten om hun burgers beter te informeren over de energietransitie op gemeente- en wijkniveau. Er is nog veel onbekend. En onbekend maakt onbemind. Daarnaast wordt weer eens duidelijk dat de kosten van de transitie een barrière vormen voor veel mensen om nu al actief met de energietransitie bezig te gaan.”

Quotes van respondenten

 • "De gemeente zou per wijk bijeenkomsten moeten organiseren, dan creëer je draagvlak onder de bewoners."
 • "Overheid en bewoners moeten samenwerken. De overheid geeft aan uit welke voorzieningen gekozen kan worden, de bewoners geven aan wat hun financiële mogelijkheden zijn en wat voor hun huis de beste oplossing is."
 • "Ik vind dat we de verduurzaming Europees moeten aanpakken."
 • "Ik denk dat we wel op zonnepanelen en een warmtepomp uitkomen, maar we moeten éérst isoleren. Dat zou prachtig met een collectief project vanuit de gemeente kunnen."

Behoudende geluiden zijn er ook:

 • "Gas is schoner en betrouwbaarder dan alle andere energievormen."
 • "Moeten we van het gas af? Dat wil ik eerst nog wel eens zien."
 • "Verduurzamen moet, maar we kunnen beter even afwachten. Ik denk dat er in de toekomst veel betere oplossingen komen."

Bewonerspanel

Het bewonerspanel van Feenstra telt ruim 3.000 leden. Het panel wordt beheerd door marktonderzoeksbureau MWM2. Bewoners (woningeigenaren en huurders) kunnen zichzelf inschrijven voor het panel en hun mening geven over allerlei onderwerpen die te maken hebben met gezond, comfortabel en veilig wonen. Deze informatie wordt door Feenstra gebruikt om hun dienstverlening beter af te stemmen op de wensen. Daarnaast worden de uitkomsten van de onderzoeken ingezet om actuele kwesties inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Het nieuwe ventileren

Gepubliceerd op

Ventilatie blijft een zorgenkindje. Uit diverse onderzoeken en klachten blijkt dat de woonhuissystemen nog regelmatig ondermaats presteren. Daar is een rijke verscheidenheid aan oorzaken debet aan. Door een betere borging krijgen de installateur en bewoner een steuntje in de rug om deze problemen te voorkomen of sneller te verhelpen. Recentelijk zijn daarvoor belangrijke stappen gezet.

 Waarschijnlijk bent u beroepshalve al bekend met de Ventilatieprestatiekeuring en het Ventilatiekeur. Beide kwaliteitborgingsmethodes zijn ontwikkeld door de Vereniging voor Luchttechnische Apparaten, ook wel bekend als de VLA. Waar de Ventilatieprestatiekeuring primair mikt op het onder certificaat beoordelen van opgeleverde ventilatiesystemen, is het Ventilatiekeur bedoeld om het onderhoud in goede banen te leiden.

Uniformiteit

Beide keuringsmethodes worden toegepast in de woningbouw. De achterliggende bedoeling is duidelijk; door een uniforme aanpak te promoten, kan een betere garantie op kwaliteit worden geboden, vertelt Marco Hofman van ISSO. “Veel bedrijven verrichten een breed scala aan werkzaamheden. Van sanitair installeren tot cv-ketels controleren en ventilatiesystemen aanleggen. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Als bedrijven hetzelfde kwaliteitsborgingsinstrument hanteren, heb je meer zekerheid dat ze zich aan de basisvoorschriften houden.”

Belangrijke koppeling

Recentelijk is de volgende stap gezet. “Er is een koppeling tot stand gebracht tussen het Ventilatiekeur en de Erkenningsregeling Woningventilatie van InstallQ. Dat levert een duidelijke meerwaarde op. Kort door de bocht gaat we zo een stap verder dan alleen papieren invullen. InstallQ komt ook op bedrijfsbezoek én neemt een project onder de loep. Deze extra toetsing vindt om de 2 jaar plaats.”

Toenemende complexiteit

Met de nieuwe erkenningsregeling wordt getracht de ventilatiebranche naar een hoger niveau te tillen. Dat is niet alleen nodig, vanwege de huidige problemen waar de sector mee te maken krijgt, maar ook met het oog op de toekomst, legt Hofman uit. “Installaties worden steeds complexer, bovendien groeien de verschillende disciplines in de bouwkolom naar elkaar toe. Integraal bouwen vraagt om een nauwkeurige afstemming tussen alle betrokkenen, wat beter haalbaar is als het vakmanschap kan worden gegarandeerd.”

Meer weten? In de november-editie van IZ verschijnt een uitgebreid artikel over dit onderwerp!

Op onze nieuwsbrief abonneren

“Gemakzucht speelt ons ook parten”

Gepubliceerd op

Al jarenlang kampen we met een structureel gebrek aan vakmensen. Experts wijten dat voornamelijk aan de vergrijzing en het beroerde imago van ons vakgebied. Maar volgens Lisje Schellen speelt er meer. De Teammanager CIVIL Installatie- en elektrotechniek van Gilde Opleidingen wijst ook op ons gedrag als samenleving. “We worden steeds gemakzuchtiger”.

Het Limburgse Gilde Opleidingen heeft zo’n 300 leerlingen die een W- of E-installatietechnische MBO-opleiding volgen. “De installatiebedrijven waar wij mee contact mee onderhouden kunnen echter veel meer mensen plaatsen. Ze kampen met een structureel gebrek aan vakmensen. Wij verwachten dat daar, helaas, de komende vijf jaar geen verandering in zal komen.”

Oorzaken

Volgens Schellen zijn daar verschillende oorzaken debet aan. “Allereerst natuurlijk de vergrijzing, waardoor het aantal jongeren afneemt. En dan kampen we als sector ook nog met een slecht imago. Vuil werk, laag betaald, noem het maar op.”

Salaris omhoog

Als remedie pleit Schellen voor hogere salarissen en marketingcampagnes die bijdragen aan een positieve beeldvorming. “Campagnes waarbij we als sector laten zien trots te zijn op ons vakmanschap.”

Gemakzucht

Maar waar de meeste experts denken dat hiermee de kous is afgedaan, wijst Schellen nog op een andere oorzaak, die moeilijker is op te lossen. “We worden steeds gemakzuchtiger. We gaan niet meer naar de winkel, maar bestellen van alles online om maar een voorbeeld te geven. Jongeren ambiëren daardoor sneller een baan, waarbij ze achter een laptop kunnen zitten en niet de mouwen hoeven op te stropen.”

Meebewegen

“Jongeren gaan voor snel, fancy en uitstraling. De uitdaging voor de sector is om hiermee in mee te bewegen”, vervolgt Schellen. Naast en beter imago en een aantrekkelijk salaris met interessante secundaire arbeidsvoorwaarden, zal de verandering van het beroep zelf ook jongeren sneller over de streep kunnen trekken, denkt de Teammanager. “Denk bijvoorbeeld aan de werkzaamheden van een servicemonteur. Die worden steeds meer met een iPad of computer uitgevoerd, waarbij de kans om vies te worden gering is.”

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

LT-warmtenetten

Gepubliceerd op

LT-netten zijn in opkomst. Sebastiaan Knepper studeerde er onlangs op af. Aan IZ vertelt hij waarom deze duurzame verwarmingsmethode een interessant alternatief vormt voor de veelbesproken warmtepomp. Knepper voltooide recentelijk zijn studie Sustainable Energy Technology aan de TU Delft. Zijn eindscriptie had als titel ‘Meeting heat demands in Dutch existing homes using Low Temperature District Heating’. In de toekomst wil de twintiger graag zijn expertise op het gebied van LT-netten verder uitbouwen, bij voorkeur uiteraard in een professionele setting.

Lees het artikel op InstallateursZaken.nl

Op onze nieuwsbrief abonneren

Nieuw droogbouw vloer verwarmings-systeem

Gepubliceerd op

MAGNUM HeatBoard, een elektrisch vloerverwarmingssysteem, heeft contact over de gehele vloer en biedt zelfs in de bochten een maximale warmteoverdracht. Met een opbouwhoogte van slechts 12 mm is MAGNUM HeatBoard het dunste droogbouw systeem in zijn soort.

Welke toekomst hebben radiatoren?

Gepubliceerd op

Is de tijd van radiatoren in Nederland voorbij? Naarmate steeds meer nieuwbouwwoningen met lage-temperatuurverwarmingssystemen opgeleverd worden verliest de radiator hier terrein. De naam radiator zegt het eigenlijk al. Een afleiding van het woord radiatie, ofwel straling. En waar convectie en conductie werken met een normale ΔT in temperatuur werkt straling met een ΔT in vierde-machtswortel. Het reduceren van de aanvoertemperatuur heeft hierdoor een veel grotere impact op het vermogen van radiatoren dan op bijvoorbeeld het vermogen van convectoren.
Er vormen zich al verschillende trends binnen de radiatoren markt. Ventilatoren in radiatoren (wat eigenlijk meer convectoren worden) en aanvoermedium door de voorkant van de radiator om zoveel mogelijk straling te behouden.
En vaak eindigt er toch nog een radiator in een badkamer van een nieuwbouwhuis, puur voor het esthetische aandeel of om handdoeken op te drogen. Deze werken echter vaak als hulpverwarming naast vloerverwarming. Ook worden er soms elektrische elementen in radiatoren geplaatst, maar hiervoor lijkt een infrarood paneel wellicht de betere optie. Ook blijft de radiator tot op heden toepasbaar in stadverwarmingsnetten.
Zolang er hoge-temperatuursystemen blijven heeft de radiator een plaats binnen de markt. Maar op het moment dat er vooral lage-temperatuursystemen zijn, wat ik wel verwacht, en ook stadsverwarming op lage temperatuur gaat functioneren dan eindigt het voor de traditionele radiator. Het wordt een nicheproduct voor design, of voor in een berging of garage. Andere producten onder wellicht een verkapte ‘radiator’-naam zullen het overnemen en de hedendaagse radiator verdrijven.

Tim Visser
Installatiebedrijf Visser in Twisk

[Twee generaties installateurs, vader Dick en zoon Tim Visser, schrijven om beurten een column op persoonlijke titel]

Op onze nieuwsbrief abonneren

Lage radiatorregeling

Gepubliceerd op

Afgelopen dinsdag viel bij Karel de nieuwe editie van de InstallateursZaken op de mat. Daarin een artikel over de laatste ontwikkelingen op LTV-gebied. Al hoewel Karel het allemaal leest, is zijn algemene gevoel toch: het zal mijn tijd wel duren. Hij is vooral trots op zijn eigen vindingen, zoals de rookgasradiator of de sprinklerzonneboiler, waarover we eerder berichtten. Beide schitterende nieuwerwetse uitvindingen kunnen zeker nog jaren mee.

Elektrische designradiator

Gepubliceerd op

In hedendaagse goed geïsoleerde huizen, vaak uitgerust met fotovoltaïsche zonnepanelen, vormt elektrische verwarming een kostenefficiënte, gebruiksvriendelijke en vooral duurzame oplossing. Oni, de dunste aluminium designradiator die Vasco ooit ontwikkelde, is er nu ook in een elektrische versie.

De ontwerpers van Vasco zijn erin geslaagd om een elektrische weerstand in het verwarmingselement te integreren, zodat deze volledig aan het zicht is onttrokken. De achterzijde is afgewerkt met een afdekplaat in dezelfde kleur als de voorplaat. Langs de zijkant zie je dus enkel het flinterdunne radiatorprofiel. De elektrische ontvangmodule, met onder andere een standby- en memofunctie, is quasi volledig weggewerkt. Het gaat om een ‘droge’ elektrische radiator, zonder verwarmingsvloeistof. De uitstekende geleiding van aluminium garandeert zo een snelle reactietijd.

Functionele eyecatcher

Oni-EL is beschikbaar in twee varianten: type O-NP-EL met vlakke voorplaat en type O-P-EL met handige uitsparingen om handdoeken makkelijk te drogen en te laten opwarmen. Daardoor is deze elektrische Oni een topkeuze voor de badkamer en andere ruimtes waar naast esthetiek ook de nodige functionaliteit gewenst is.

 

Modern én klassiek

Door de snelle reactietijd zijn elektrische radiatoren vooral interessant in ruimtes waar je slechts beperkt aanwezig bent, van een badkamer of werkkamer tot zelfs een tweede verblijf. Bovendien koppelt Oni-EL alle voordelen van snel, elektrisch verwarmingscomfort aan een puur design. De flinterdunne lijn van de strakke verwarmingsplaat is mooi in evenwicht met de afgeronde hoeken en uitsparingen voor handdoeken, waardoor Oni zowel in moderne als klassieke interieurs helemaal tot zijn recht komt. Oni-EL is beschikbaar in het uitgebreide gamma Vasco-kleuren.

Eenvoudig en veilig

De Oni-EL is ontwikkeld conform de Europese EcoDesign-richtlijn. Het verwarmingselement laat zich makkelijk regelen met slechts twee knoppen op het toestel: één aan- en uitknop en een tweede knop voor de koppeling met de RF-thermostaat, met een handig weekprogramma dat eenvoudig voor elk individueel leefpatroon in te stellen is. Deze multifunctionele thermostaat is inbegrepen in de prijs van de radiator. Verder is er de mogelijkheid om de oppervlaktetemperatuur te begrenzen. Heel interessant op plaatsen waar (kind)veiligheid een prioriteit is zoals in kinderkamers, maar ook in kinderdagverblijven of in zorginstellingen.

Snelle montage

De elektrische Oni is vederlicht, waardoor de installateur de montage moeiteloos alleen kan uitvoeren. Het plaatsen gaat snel (een elektrisch voedingspunt moet aanwezig zijn). Hak- en breekwerk voor de leidingen is onnodig. De Oni-EL is beschikbaar in twee afmetingen: 500 x 1400 mm (750 W) en 500 x 1800 mm (1000 W) en vanaf oktober/november beschikbaar.

 

 

 

 

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Nieuw sanitair experience center geopend

Gepubliceerd op

Foto: Mcklin Fotografie

Op 1 oktober werd het nieuwe paradepaardje van sanitairfabrikant Hansgrohe  geopend .Niemand minder dan Peter Sagan, de profwielrenner van het BORA-hansgrohe team knipte om 15:30 samen met Hans-Jürgen Kalmbach (CEO Hansgrohe SE) en Freek Wiesenhaan (algemeen directeur Hansgrohe Nederland) het lintje door, waarna alle genodigden het nieuwe experience center vol kranen en douches konden verkennen.

Overal kun je de producten bewonderen en aanraken. Zo voel je zelf hoe sterk verschillende douchestralen zijn, hoe soepel een kraangreep beweegt of hoe je met één druk op de knop je douche kunt bedienen. En dat is ook precies de bedoeling: “The Water Studio Amsterdam is niet zomaar een showroom voor de producten van onze merken hansgrohe en AXOR”, aldus Freek Wiesenhaan. “Hier laten we bezoekers ervaren hoe bijzonder water is en hoe ze deze ervaring thuis kunnen realiseren. We laten ze bijvoorbeeld zien en voelen hoe verschillend douchestralen kunnen zijn en waarom je de keuze van je douche altijd moet afstemmen op bijvoorbeeld de waterleidingen en waterdruk die je in je huis hebt. Niet alleen op wat je mooi vindt dus.”

Naast een experience center voor consumenten zal The Water Studio Amsterdam ook een hotspot voor professionals worden. Voor installateurs en sanitairverkopers worden complete trainingen opgezet met thema’s die afgestemd zijn op hun specifieke vragen, bijvoorbeeld rondom waterbesparing, waterdruk, of inbouwinstallatie.

The Water Studio Amsterdam bevindt zich op de Naritaweg 126 in Amsterdam. Voor meer informatie kunt u kijken op waterstudio-amsterdam.nl of contact opnemen met info@hansgrohe.nl.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Slimme ventilatie-warmtepomp

Gepubliceerd op

Met de introductie van de ventilatiewarmtepomp DucoBox Eco Hybride tijdens vakbeurs Energie mikt Duco op gezinnen die hun woning stap voor stap wensen te verduurzamen tot een volledig gasloze woning.

De ventilatiewarmtepomp is ‘hot’ en krijgt veel aandacht door de nieuwe BENG-regels en de ambitie om de veelbesproken klimaatdoelstellingen te halen.

Hybride opstelling
‘In tijden waar duurzaamheid belangrijker wordt, zijn hybride warmtepompen een slimme keuze’, verduidelijkt Marketingmanager Hendrik Dejonghe. ‘De DucoBox Eco heeft een gegarandeerd vermogen van 2,5 kW om tegemoet te komen aan de warmtevraag. Soms is de warmtevraag echter groter dan het aanbod. Dan springt een energiezuinige combiketel bij. Door de ventilatiewarmtepomp te koppelen aan een combiketel met boilervat, wordt de gasvraag van een woning sterk verlaagd, met 40 tot 60 % energiebesparing als gevolg.’

Ventileren naar behoefte
De DucoBox Eco is onderscheidend door de geïntegreerde 2-zonesturing. Door de dag- en nachtzone via een ingebouwde klep afzonderlijk aan te sturen, wordt een minimaal geluidsvermogen bereikt. Door metingen op basis van CO2 en vocht wordt bepaald of er meer of minder ventilatie nodig is.

Slim gebruik van warmte
De warme retourlucht die een ventilatiebox uitblaast, zit boordevol bruikbare energie. De DucoBox Eco (COP: 5,3) haalt warmte uit de retourlucht en zet die om naar warm water voor verwarming of SWW. Zo verlaag je de energiekosten, zorg je voor gezonde binnenlucht én houd je rekening met het milieu. Met het oog op de toekomst is de DucoBox Eco technisch makkelijk uit te breiden van Hybride naar All-Electric door het toevoegen van een buffervat.

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Ziggo Dome: 1e project met pompbeheer via webbased app

Gepubliceerd op

In de Ziggo Dome krijgen 17.000 bezoekers een perfecte live-beleving. Live muziek brengt altijd meerdere elementen met zich mee: muziek, licht, beeld, dans, gevoel en emotie. Het verbindt mensen op een grandioze en enthousiaste manier. De nieuwe D+Connect app van DAB Pumps is ook een echte verbinder. De app met D+Connect box verbindt alle pompen met het internet en zorgt voor een eenvoudig afstandsbeheer. Dan is en blijft de Ziggo Dome een toplocatie waar de grootsten der aarde graag acte de présence geven.

Waterbesparing

Gepubliceerd op

U kent het wellicht wel vanuit uw eigen thuissituatie: pubers die urenlang de badkamer claimen. Ze staan zo lang onder de douche dat het lijkt of ze willen bewijzen dat water uit de kraan wel degelijk op kan raken. En ondertussen valt elk kwartaal de waterrekening op de deurmat met daarop steevast exorbitant hoge bedragen.

Datzelfde probleem had afgelopen week een klant van Karel. De man was het zat om altijd tegen een dichte badkamerdeur aan te lopen. Maar ondanks dat hij zijn kroost al menigmaal had gesommeerd niet steeds zo idioot lang te douchen, bleef de ergernis voortduren.

Na flink wat Googlen was de goede man een watertimer tegengekomen en had hij Karel gevraagd een dergelijk systeem te installeren. Totaal onbekend met elektronica in de badkamer, zag deze helemaal niks in een dergelijke oplossing. Karel wist – uiteraard – wel iets beters om het kroost van zijn klant snel onder de douche vandaan te krijgen.

Binnen 4 minuten had hij zijn waterbesparend douchesysteem bedacht én aangelegd. De strategisch geplaatste glijstang zorgde voor 3 douche-opties: ‘te heet om onder te staan’, ‘te koud om onder te staan’ of ‘te weinig om onder te staan’. Dat de klant zelf ook wel eens comfortabel warm wil douchen, was Karel helaas ontschoten.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Topstaaltje renovatie

Gepubliceerd op

RIHO Climate Systems is een trouwe exposant op ‘Hardenberg’. Ook dit jaar staat de fabrikant van klimaatoplossingen weer op de beurs. Aan IZ vertelt dga Jurgen Riethorst waarom het van belang is om aanwezig te zijn en over een fraai project dat hij onlangs mocht voltooien.

Lees het artikel op InstallateursZaken.nl

Op onze nieuwsbrief abonneren

Gelukkig in je werk

Gepubliceerd op

Met de zoektocht van veel bedrijven naar nieuw personeel, is het belangrijker dan ooit je de vraag te stellen: ‘hoe houden we onze vakmensen fit, enthousiast en gelukkig, zodat ze hun werk blijvend met plezier kunnen doen?’ Instroom is één route om kennis en kunde in huis te krijgen. De andere is investeren in de mensen die al in je bedrijf werken. Dit betekent investeren in kennis en kunde maar ook in fit en met plezier werken. OTIB en sociale partners slaan daarom de handen ineen om voor de komende jaren een agenda voor duurzame inzetbaarheid op te stellen. Wat is er nodig? Waar kunnen we ondersteuning bieden? Wat zijn goede voorbeelden om je door te laten inspireren?
Iedereen heeft er belang bij dat vakmensen zich op hun plek voelen in het bedrijf, voldoening uit hun werkzaamheden halen én vooral hun talenten kunnen benutten. Zo blijf je vitaal en fit. Maar dit vereist wel actie. Het vraagt om afstemming, het voeren van goede gesprekken en oog hebben voor wat vakmensen nodig hebben om zich bij het bedrijf betrokken te blijven voelen. Deze inzet bevordert de gezondheid van de vakmensen en kan ervoor zorgen dat talent voor het bedrijf behouden blijft. Investeren in duurzame inzetbaarheid is dus werken naar een win-win-situatie.
Natuurlijk is realisme ook op zijn plek. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid voorkomt niet dat mensen van baan wisselen. Maar door de eigen ontwikkeling en talenten centraal te stellen en oog te hebben voor de mens achter de vakmens weet je zeker dat je het uiterste doet om vakmensen voor je bedrijf te behouden. En dit is een prachtige missie!
Wat gaan we doen? In de afgelopen maanden zijn een paar eerste verkenningen gedaan en pilots gestart. Vanuit de hieruit voortkomende ervaringen en inzichten stellen we vervolgens een agenda voor de komende jaren op om vakmensen in de techniek duurzaam in hun groei en vitaliteit te ondersteunen. Met elkaar weten we het beste uit mensen te halen. Nu en in de toekomst.

Sven Asijee
Directeur OTIB

Op onze nieuwsbrief abonneren

EE1950 relatieve vochtigheid module

Gepubliceerd op

De EE1950 relatieve vochtigheid module is geoptimaliseerd voor het zeer nauwkeurig meten van het dauwpunt klimaatkamers en andere besloten ruimten waar vochtigheden hoog kunnen oplopen.

Terug naar de schoolbanken

Gepubliceerd op

Lang geleden begon de basisopleiding op de lagere school. Daarna kwam er een kleine splitsing: je ging naar de technische school, een hogere school of aan het werk. Vanaf de technische school startte je als 15-16 jarige met werken en in alle jaren daarna bekwaamde je jezelf verder in je vak tot een volwaardig vakman. Ging je verder met leren, dan belandde je na enkele jaren in het vakonderwijs. Je behaalde hier de nodige papieren en haalde vervolgens vaak met heel veel moeite het middenstandsdiploma. Dan mocht je eindelijk, na velen tienduizenden guldens opleidingskosten, een eigen bedrijf beginnen.
Je werk werd gecontroleerd door diverse instanties. Jij controleerde de mensen die bij je aan het werk waren. Ging je met werkzaamheden je boekje te buiten, dan werd je getrakteerd op een flinke boete van de economische controledienst.
Alles leek perfect, maar de boel werd gewijzigd: het zelfstandig ondernemer zijn werd gedevalueerd. Iedereen mocht zonder de nodige papieren een eigen bedrijf beginnen. En waar dat toe heeft geleid merken we nu alle dagen.
Tijd om dit aan te pakken dus. Monteurs en servicemonteurs moeten weer de schoolbanken in om ‘het vak’ te leren. Ondernemers die gewend zijn om bij te blijven, gaan dat dus ook weer doen. Je moet tenslotte de mannen kunnen controleren. Komt er een overtreffende trap van weleer?
Ik ben benieuwd wat mijn papieren op dit moment nog waard zijn. Heb ik wel zin om weer aan het leren te gaan. Verschillende oude en vakbekwame monteurs zullen niet meer de fut hebben om dit te doen, denk ik. Ze verlangen wellicht weer naar de VUT.
Maar bovenal zal de vraag zijn: wie betaalt dit allemaal? Een vraag die, zo vrees ik, nog lang onbeantwoord zal blijven.

Dick Visser
Installatiebedrijf Visser in Twisk

[Twee generaties installateurs, vader Dick en zoon Tim Visser, schrijven om beurten een column op persoonlijke titel]

Hybride systeem-oplossingen

Gepubliceerd op

Zo bewust mogelijk omgaan met het milieu en tegelijkertijd niets inleveren op het comfort. De hybride systeemoplossingen van A.O. Smith maken maximaal gebruik van duurzame energieopwekking om het milieu te ontzien en combineren dat met gas of elektriciteit om het gewenste comfortniveau te behalen.
Op dit moment is de technologie nog niet voldoende ontwikkeld om een warmwaterinstallatie helemaal te voeden met duurzame energie. A.O. Smith lost dat op door een hybride systeem, waarbij de energie deels wordt opgewekt door duurzame bronnen zoals de zon en voor een deel door fossiele brandstoffen.
Duurzame energie gecombineerd met condenserende (HR) techniek. Een condenserende boiler haalt het hoogste rendement door een optimale verbranding van de gebruikte energie, maar ook door het onttrekken van de laatste restwarmte uit de rookgassen. Een rendement van 109% is heel gebruikelijk voor de condenserende boilers van A.O. Smith.

Vrolijke klimaattechnicus

Gepubliceerd op

“Ik word gewoon heel vrolijk van mijn werk”, zegt Hans Markies, technisch specialist bij Strukton Worksphere in Utrecht. “Door mijn werk help ik mee aan oplossingen voor meer duurzaamheid en een beter milieu. Dat past bij mijn levensovertuiging: ik vind dat we goed voor ons klimaat en onze planeet moeten zorgen. In de klimaattechniek zie ik steeds meer technische mogelijkheden ontstaan die daaraan bijdragen

Lees het artikel op installateursZaken.nl

Strak tegen de muur

Gepubliceerd op

U heeft ze ook vast wel in uw klantenbestand zitten, de klanten met een compleet steriel huis, symmetrisch geplaatste meubels en spiegelende witte vloeren. Als u daar binnenkomt wordt u verzocht uw werkschoenen uit te doen of, als het niet anders kan, van die zwembadslofjes over uw schoenen aan te trekken om beschadigingen en vuiligheid te voorkomen. De klant met het type inrichting ‘alles strak’. De klant waar Jan des Bouvrie nog interieuradvies komt halen. De klant die u koffie aanbiedt maar dan wel uit een aftands kopje dat speciaal bewaard wordt voor ‘werklui’, want de klant moet er toch niet aan denken dat zijn design porseleinen kopjes met uw ruwe werkmanshanden in aanraking komen. De klant waar u eigenlijk al moe van wordt als u ze bellen.

Karel heeft ook zo’n klant waar zijn nekharen van overeind gaan staan. Hij heeft al een paar keer geprobeerd om van haar af te komen door exorbitant hoge rekeningen te sturen. Of door halverwege een klus onder het mom van een spoedgeval weg te gaan, de klant achterlatend in een koud huis. Maar niets heeft tot nu toe geholpen. Mevrouw maakt net zo makkelijk het geld over en trekt doodleuk een dure design trui aan, wachtend op de dag dat Karel zijn werk komt afmaken (twee dagen later).

Deze week had ze weer gebeld. Of hij een nieuwe radiator kon monteren in de badkamer, uiteraard zo´n design ding. Zuchtend en steunend trok Karel naar de woning. Op zijn sokken betrad hij de badkamer, nadat hij eerst zijn koffie uit een aftands kopje had gedronken. De klant riep hem nog na dat de radiator zo strak mogelijk tegen de wand moest worden gemonteerd. En op dat moment wist Karel hoe hij van haar af kon komen. “Strak tegen de wand, dat kan ze krijgen.” Als ze nu nog zaken met hem wilde doen, zou hij zijn waterpomptang opeten.

FlatRoofVent, de krachtpatser voor uw platdak constructie!

Gepubliceerd op

Om de levensduur van uw dakconstructie te verlengen, is ventilatie een must. Daarom ontwikkelde Ubbink de FlatRoofVent, een krachtige platdak constructie ontluchter. Met de FlatRoofVent krijgt bouwvocht en/of condensatievocht geen kans om uw constructie aan te tasten!

Wateromleiding

Gepubliceerd op

In zijn vorige leven was Karel werkzaam bij een drinkwaterbedrijf als monteur. Zo nu en dan wordt hij nog wel eens gevraagd om wat kleine klusjes voor dit bedrijf op te lossen. Dat loopt een beetje uiteen van het vervangen van een hoofdkraan tot het aansluiten van een nieuwe meter. Zo wisten zijn oud collega’s dat hij wat renovatiewerk aan het doen was in een kantoorcomplex waar de watermeter vervangen diende te worden. Logisch dus dat ze hem vroegen die nieuwe meter gelijk maar mee te pakken. Een extraatje was zo snel verdiend, vond ook Karel, en omdat zijn oud werkgever hem nu al jarenlang met enige regelmaat inschakelde, besloot onze handyman dat het wel eens tijd was om wat terug te doen.

Aan dat water is natuurlijk geen droog brood aan te verdienen, wist Karel, en daarom bedacht hij een geniale oplossing om het voor zijn oud-werkgever allemaal wat lucratiever te maken. Hij installeerde twee watermeters. ‘Kunnen ze dubbel afrekenen en loopt het geld bij het waterbedrijf twee keer zo hard binnen.’

Dat Karel geen Einstein is, weten we inmiddels wel. Maar kennelijk heeft hij ook aan praktische natuurkunde een broertje dood. Met het aanleggen van een dubbele watermeter en de toch wel talrijk aanwezige hoofdkranen – die hij om onduidelijke redenen had toegevoegd –  krijgt zijn oud werkgever alleen maar flink hogere kosten voor zijn kiezen. Die van Karel namelijk.

Toekomstbestendig

Gepubliceerd op

Bij wie kan je het best te rade gaan voor een totaaloverzicht van alle trends? Precies bij de groothandel. IZ ging in de aanloop naar ‘Hardenberg’ op bezoek bij exposant Wasco. “Koeling wordt steeds belangrijker, disciplines groeien naar elkaar toe en de warmtepomp zal ook andere duurzame oplossingen naast zich moeten dulden.

Lees het artikel op installateursZaken.nl

Welkom vakman of vakvrouw!

Gepubliceerd op

Op één van de publieke omroepen volgde ik eens een tweedelige uitzending over het vmbo-onderwijs. Ik heb met belangstelling en stijgende verbazing gekeken. Met belangstelling, omdat ik geloof dat een goed vmbo noodzakelijk is voor de Nederlandse economie. Met stijgende verbazing, omdat de politiek hieraan stelselmatig en visieloos morrelt. Maar ook omdat de maatschappij naar het vmbo kijkt als afvoerputje van het vervolgonderwijs.
Nederland is ambitieus en klaarblijkelijk horen bij een kenniseconomie alleen maar hoogopgeleiden. Gedurende de hele weg van scholing worden kinderen en jongeren gevolgd, gemonitord en bijgestuurd. De weg door het onderwijs moet efficiënt, doelgericht en met resultaten worden afgelegd. Scorekaarten leiden naar een snelweg richting een universitaire titel. Het leren van een vak in de techniek behoort nauwelijks meer tot de mogelijkheden. Daarvoor kies je alleen wanneer het je ontbreekt aan het juiste intellect of de motivatie om te leren. Althans, zo lijkt de publieke perceptie. De cijfers in het vervolgonderwijs tonen het aan. De steeds maar dalende instroom van nieuwe vmbo-leerlingen in bouw- en installatietechniek is immers niet van het laatste jaar.
Dat staat in tegenstelling tot de kansen op – goed betaald! – werk in de technische beroepen. Techniek is er volop om ons heen. Nieuwe technologische innovaties vragen om technische kennis en kunde op alle opleidingsniveaus. De technische sector wordt daarbij extra geraakt door de hoge natuurlijke uitstroom. Ik maak mij oprecht zorgen. De installatie- en bouwsector ‘wennen’ er al aan dat het invullen van een vacature niet meer een kwestie van dagen is. De spreekwoordelijke visvijver raakt leeg. Wanneer het tij niet gekeerd wordt, heeft dit onherroepelijke gevolgen voor uw en onze bedrijfsvoering. Dit laten wij toch niet gebeuren? Welkom vakman of vakvrouw!

Maarten van der Boon
maarten@novitek.nl
Vanuit zijn bedrijf Novitek helpt Maarten
technische bedrijven in organisatie­strategie, innovatie en communicatie.

Lichten op groen voor de warmtepomp

Gepubliceerd op

De warmtepomp krijgt in het onlangs door de regering gepresenteerde Klimaatakkoord een terechte sleutelrol toebedeeld in het verduurzamen van verwarming en koeling van de gebouwde omgeving. Daarnaast werd het belang van de énige techniek die ook kan koelen de afgelopen hete zomer eens te meer duidelijk; koeling is inmiddels essentieel voor onze gezondheid en allang het stadium van onnodige luxe voorbij.

Alle lichten op groen voor de warmtepomp dus? Helaas niet. Diederik Samsom drukte zich in juni nog zeer negatief uit in de vakpers, terwijl hij toch de trekker is van ‘Gebouwde Omgeving’ van het klimaatakkoord. En waarom trok het ministerie van BZK een tussensprintje naar de politiek om onnodig strenge geluidsnormen van buitenunits in het bouwbesluit te krijgen?

Het zijn twee voorbeelden die de branche afleidt van de – voor het klimaatbeleid – gewenste uitrol van warmtepompen. Een miskenning ook van de kennis, kunde en inventiviteit van de branche om in elke situatie kosteneffectief comfort te leveren.

We moeten dus vooral onze mooie systemen blijven tonen en ‘Installatie Vakbeurs Hardenberg’ is daarvoor weer een uitstekende gelegenheid. Ú, de installateur, bent daarbij sleutelspeler en ambassadeur naar de markt en de beleidsmakers. Zegt het voort, ook en juist buíten Hardenberg!

Frank Agterberg
Dutch Heat Pump Association, DHPA

Voorbereiden op de toekomst in Hardenberg!

Gepubliceerd op

Installateurs krijgen steeds vaker de vraag om advies: “Is mijn huis geschikt voor een warmtepomp?” “Welke duurzaamheidsmaatregelen zijn voor mijn bedrijf geschikt?”. Voor het beantwoorden van deze vragen is kennis nodig, maar waar haal je de tijd vandaan in je drukke agenda?

See-Through-poo

Gepubliceerd op

Karel vierde zijn vakantie deze zomer volgens het Belgische schoolsysteem. Van 30 juni tot en met 31 augustus had hij geen ene reet uitgevoerd. Hij had, net als een van zijn leveranciers uit het land van de frieten en Urbanus, een welverdiende sabbatical opgenomen. Zijn telefoon stond op voicemail en zijn website vermeldde dat hij gesloten was tot en met eind augustus. Met vrouw en caravan was hij afgezakt richting de Middellandse Zee om daar eens lekker twee maanden zijn zuurverdiende centen te spenderen.
Dat was hem prima bevallen. Na helemaal tot rust te zijn gekomen, begon hij – eenmaal thuisgekomen – zonder stress en met hernieuwde werkinspiratie aan zijn eerste klus. Het maakt hem niet uit dat het ‘maar’ om een toiletklus ging. Dit was er eentje van bovengemiddeld niveau: in een kantoor waar iedereen in van die glazen ruimten werkt.
Karel – designliefhebber die hij is – kon dit interieurconcept natuurlijk niet zomaar overboord gooien en besloot daarom te kiezen voor douchewanden i.p.v. de gebruikelijke ondoorzichtige toiletwanden. De toiletbezoekers van dit kantoor blijken er overigens in het geheel niet mee te zitten, gewend als ze zijn aan de eveneens open structuur van hun werkplekken.

Gasverbranding

Gepubliceerd op

De nieuwe certificeringsregeling voor gasverbrandings-installaties, de Wet Kwaliteitsborging, aangepaste richtlijnen voor rookgasafvoer. Ontwerpers, installateurs en monteurs van gasverbranding-sinstallaties hebben met tal van nieuwe eisen en ontwikkelingen te maken. ISSO reikt hen de kennis daarvoor aan in de vorm van drie nieuwe documenten: Kleintje Gas-ontwerp, Kleintje Gas-montage en onderhoud, en Kleintje CV-service. Voor elke doelgroep is daarmee eigen actuele kennis beschikbaar.

Lees het artikel op installateursZaken.nl

Oplossing voor warmtepompen vertrekhal Schiphol

Gepubliceerd op

Voor de tijdelijke vertrekhal van Schiphol hebben wij voor de regeling van de Aermec warmtepompen, ons DDC4000-automatiseringsysteem ingezet. Martin Peek, directeur van Aerkoel: “wij werken al jaren samen, voorheen bij AL-KO, nu bij Aermec. De markt vraagt steeds vaker om specifieke regeltechnische oplossingen. Kieback&Peter helpt ons op voorhand met het bedenken van de meest duurzame en slimme oplossing. Zij weten alles van HVAC-installaties en zijn experts op het gebied van systeemintegratie. In deze complexe omgeving biedt Kieback&Peter eenvoud.”

Ubiflex, de slimme en voordelige loodvervanger!

Gepubliceerd op

Ubiflex van Ubbink is dé loodvervanger die wordt toegepast in alle bouwdetails waarin een waterdichte laag vereist is. Het kan bladlood in alle gevallen vervangen en gaat de levensduur van een gebouw mee. Met Ubiflex loodvervanger valt veel winst te behalen!

Realistisch duurzaam

Gepubliceerd op

In de april editie beschreven we al de nieuwe Flextherm Eco van Flamco: een thermisch laadstation dat elektriciteit omzet in warmte en opslaat voor warmwatervoorziening. Er lopen momenteel diverse pilots met deze batterij. Eén daarvan bij Keukenstudio Kruize in Bergschenhoek. IZ ging langs en vroeg aan eigenaar Lood Kruize waarom hij voor dit systeem koos en wat tot nu zijn bevindingen zijn.

Kruize begon 25 jaar geleden zijn keukenstudio en zit sinds een aantal jaren op een nieuwe locatie. Zijn zoons runnen vanuit hetzelfde gebouw een webwinkel en aannemersbedrijf. De familie Kruize probeert bewust om te gaan met energiegebruik. Het pand is daarom overal voorzien van ledverlichting en op het bedrijfspand liggen 96 zonnepanelen die een gezamenlijk opwekvermogen van 26.000 kW op jaarbasis leveren.

Lees het artikel verder op installateursZaken.nl

Tapwaterbereiding steeds dominanter in energiegebruik

Gepubliceerd op

De vraag naar water wordt steeds groter, terwijl het tegelijkertijd steeds schaarser wordt. Voor warm tapwater geldt: hoe groter de vraag, hoe groter de energievraag en dus de CO2-uitstoot. Qua comfort willen we er zeker niet op achteruit gaan. Maar hoe kunnen we dan toch met een goed gevoel een warme douche nemen?
In moderne, goed geïsoleerde woningen wordt het aandeel tapwater (300 m3 gas) steeds dominanter binnen het energiegebruik in woningen. De traditionele cv-ketel levert trouw de gevraagde hoeveelheden warm water, evenals de direct en indirect gestookte boilers (resp. op gas en elektriciteit). Het kan energiezuiniger als opgewekte zonne-energie via een zonneboiler wordt gebruikt om het eigen tapwater voor te verwarmen.
De hybride verwarmingsoplossing, de standaard hr-ketel in combinatie met de warmtepomp, is een duurzaam én flexibel alternatief voor de bestaande bouw. Deze heeft geen groot voorraadvat nodig. Het tapwaterrendement van de nieuwste generatie hr-ketels is gestegen naar meer dan 90% door productinnovaties (zoals PFHRD), waardoor er efficiënt en energiezuinig tapwater bereid wordt. Kortom, gegarandeerd woongenot en comfort.
Energiebesparende maatregelen die óók inzetten op minder waterverbruik met behoud van comfort zitten in andere innovaties, zoals een douchewisselaar en recirculatiesysteem. Bij een douche met een warmteterugwinsysteem wordt het douchewater, dat nog circa 35°C is, geleid langs een warmtewisselaar. De warmte daaruit wordt overgedragen aan het koude water waardoor er minder warm water bijgemengd hoeft te worden. Het recirculatiesysteem gebruikt hetzelfde douchewater steeds opnieuw. Tijdens iedere douchebeurt wordt het warme water opgevangen én direct gefilterd. Om dit schone én relatief warme water terug op douchetemperatuur te brengen, vraagt slechts een fractie aan energie. Zonder in te leveren op comfort kan dus toch een besparing worden gerealiseerd. Zowel op het verbruik van water als op energie én CO2-uitstoot.

Henk Sijbring
Voorzitter De Nederlandse Verwarmingsindustrie i.o.

Indisch toilet

Gepubliceerd op

Inmiddels heeft Karel een behoorlijk reputatie opgebouwd bij de lokale middenstand (lees: veel bedrijven willen niet meer met hem samenwerken, doordat zijn werk vaak wat te wensen over laat). Gelukkig voor Karel zijn er af en toe klanten die nog niet van zijn fantastische oplossingen hebben gehoord. Ze huren hem in zonder zijn werkwijze te kennen.

Neem de eigenaar van een nieuw Indisch restaurant die deze week dit geluk had. Het ging om het aansluiten van een nieuwe toilet. Karel, die je inmiddels toch wel expert kunt noemen in het aansluiten van toiletten, zag natuurlijk direct een ingenieuze oplossing om deze opdracht tot een succesvol einde te brengen. Todat hij zich realiseerde dat er in de ruimte helemaal geen riolering aanwezig was; behalve dan een wastafelafvoer aan de andere zijde van de wand.

Om de beste restauranteigenaar nou niet direct op kosten te jagen door de complete tegelvloer eruit te jassen en op zoek te gaan naar een rioolpijp, besloot Karel één van zijn meest briljante oplossingen tot nu toe te bedenken. Na het consumeren van Indisch eten verliest de grote boodschap toch meestal aan consistente. Dus die 110 mm kan prima ook 40 mm zijn. Al het vloeibare zal er prima doorheen gaan.

Door hittegolf kunnen installateurs airco werk nauwelijks aan

Gepubliceerd op

De aankomende hittegolf zorgt ervoor dat Installateurs van aircoapparatuur het werk nauwelijks aankunnen. Volgens Martijn Verspeek van Installatiebedrijf Verspeek uit Valkenswaard begon het ‘airco-seizoen’ dit jaar vroeger dan ooit. “Al in februari van dit jaar, toen we een ongewoon warme week hadden, stroomden de aanvragen binnen.” Verspeek ziet de vraag overigens al enkele jaren groeien: “Airconditioning raakte al steeds meer ingeburgerd, maar sinds de zomer van vorig jaar gaat het héél hard. Met de vooruitzichten voor komende week is de boel echt ontploft. We kunnen het nauwelijks bijbenen.”

Voorzitter Terpstra van Techniek Nederland denkt dat er ook andere factoren zijn die een rol spelen: “Werkgevers realiseren zich dat een prettig klimaat op kantoor zorgt voor tevreden en productieve medewerkers. Daarnaast groeit het aantal thuiswerkers en zzp’ers met een kantoor aan huis. Die willen ook op warme dagen graag bij een aangename temperatuur kunnen doorwerken.”

Koelen is het nieuwe verwarmen
Martin Hoekstra van ST/Warmte in Nieuwkoop verwacht dat koeling de komende jaren belangrijker wordt dan verwarming. “De nieuwbouwwoning van vandaag is zo goed geïsoleerd dat rol van de verwarming beperkt is. De behoefte aan verkoeling neemt daarentegen alleen maar toe. Koelen is het nieuwe verwarmen.”

Airco plus zonnepanelen
De drempel voor zowel bedrijven als consumenten om een airco te laten installeren, is de afgelopen jaren steeds lager geworden. Dat de airco het imago van energieslurper heeft afgeschud, helpt daarbij. Verspeek: “Airconditioning maakt gebruik van dezelfde techniek als warmtepompen en is heel energiezuinig. En omdat de airco meestal overdag aan staat, wanneer de zon schijnt, is een combinatie met zonnepanelen aantrekkelijk. Een verkoelende airco maakt optimaal gebruik van de groene stroom die je met zonnepanelen op een warme zomerdag opwekt.”

Koudemiddelen
De fabrikanten van moderne airco’s passen een koudemiddel toe dat minder belastend is voor het milieu dan de middelen die vroeger werden gebruikt. Toch is er bij lekkage nog steeds sprake van milieuschade. Hoekstra benadrukt daarom dat het wettelijk verplicht is een airco te laten installeren door een monteur met een STEK-erkenning: “Zelf gaan klussen met een airco is vragen om problemen. Je werkt met een potentieel schadelijke stof, dus het aanbrengen en aansluiten van leidingen moet je echt overlaten aan een erkende professional. Dan weet je ook zeker dat de installatie het comfort oplevert dat je ervan mag verwachten.”

Voor installateurs die van snelheid houden

Gepubliceerd op

Ken jij Uponor S-Press PLUS al? Deze nieuwe serie koppelingen combineert het beste van de bestaande S-Press- en PPSU-koppelingen tot één next generation perskoppeling. Uponor heeft de perskoppeling voor meerlagenleidingen opnieuw uitgevonden: ROBUUST, ZEKER, EENVOUDIG én SMART. Beschikbaar in de maten 16 t/m 32 mm in zowel metaal als kunststof is S-Press PLUS dé koppeling die geen compromissen kent!

Invertertechniek

Gepubliceerd op

Het is een vraag waar installateurs nogal eens mee te maken krijgen: Moet ik nu wel of niet een modulerende warmtepomp adviseren? IZ sprak erover met Charles Geelen, adviseur bij Infinitus Energy Solutions en ontwikkelaar van de ‘Quickscan voor warmtepompen’ voor de utiliteit en glastuinbouw.

Lees het artikel op installateursZaken.nl

Dikdunwandig

Gepubliceerd op

Geen klus is voor Karel te moeilijk. Dat hij overal een mouw aan weet te passen, is inmiddels voor niemand een geheim. Bekend om zijn 10-tallen innovatieve installatieconcepten en de honderden ‘feilloos’ uitgevoerde klussen is hij dé droom installateur voor menig klant. Aldus Karels eigen gedachtegang.

Vorige week was Karel gevraagd zich te buigen over een extra verwarmingsmogelijkheid in de woonkamer van een klant. Zodat de klant er na de zomer lekker warm kon bijzitten. Het huis zat vol met dikwandige hoofdleidingen, dus lekker retro allemaal. Toevalligerwijs kwam er ook zo’n leiding langs de plek waar Karel de radiator moest plaatsen. Het zou natuurlijk zonde zijn om de klant te belasten met extra gaten in zijn vloer of muur voor een dunwandige leiding die op de radiator kon worden aangesloten. Karel zag eerder iets in een veel minder rommel creërende oplossing. Met een slijptolletje ging hij de dikwandige leiding te lijf, waarna hij met het betere verloopwerk deze keurig aan de radiator wist te koppelen. Karel is duidelijk voor geen gat te vangen.

Op zoek naar personeel? Zoek anders!

Gepubliceerd op

Je weet zeker dat je iets kwijt bent maar je blijft zoeken, want heel misschien… Logisch is het niet, maar toch doe je het. Dit gevoel doet een beetje denken aan de zoektocht van veel technische installatiebedrijven naar nieuwe vakmensen. Iedereen wil die ene ervaren monteur met de juiste diploma’s die vooral direct beschikbaar is. Maar de realiteit is al lang anders. Op dit moment zijn er veel vacatures en het aantal loopt alleen maar op. In de zoektocht naar nieuwe vakmensen zijn daarom andere oplossingen nodig: diversiteit en een open deur.
In gedachten zie ik menig lezer nu instemmend knikken: klopt, niets nieuws onder de zon. Maar in vacatureteksten moeten vakmensen nog steeds aan allerlei eigenschappen voldoen die suggereren dat er geen krapte op de arbeidsmarkt is. Het is hopen met je ogen dicht. De realiteit is echt veranderd. Kijk daarom eens naar de werkverdeling in je bedrijf en de mogelijkheden van jobcarving. En stel andere vragen aan de vakmensen van morgen. Er zitten nog steeds veel goede vakmensen thuis die misschien niet over de juiste papieren beschikken maar wel jouw ideale medewerker kunnen zijn. Die niet een hokje passen omdat zij letterlijk drempels ervaren, maar wel willen leren en gemotiveerd aan de slag willen gaan. Vrouwen die een volgende stap willen zetten. Nieuwe Nederlanders die hun vakmanschap willen inzetten. Ja, het werven en begeleiden vraagt dan om extra inzet. Maar dit hoef je niet alleen te doen. OTIB helpt je graag bij het opleiden van deze werknemers en denkt ook graag met je mee over hun begeleiding.
Het is niet nieuw of baanbrekend. Het is een kwestie van andere vragen stellen: Wil je actief meewerken aan de verduurzaming van Nederland? Aan een betere toekomst voor je kinderen? Aan meer elektrische auto’s op de weg? Aan het langer thuis wonen van je opa en oma? Aan het bouwen van slimme gebouwen? Is je antwoord ‘ja’? Dan verwelkomen we je graag als toekomstige kundige vakman of vakvrouw!

Sven Asijee
Directeur OTIB

Nieuw: Ubbink Beugel 80-100 Click PP wit!

Gepubliceerd op

Voor het veilig en snel monteren van rookgasafvoer- en ventilatiesystemen kiest u voor de kunststof beugels van Ubbink! Nieuw is de snel verwerkbare Beugel 80-100 Click, die u gemakkelijk installeert en fixeert. Deze beugel is universeel voor de parallelle 80 en 100 mm buis en de concentrische 60/100 buis!

Fl-App-drol?

Gepubliceerd op

Controles, audits, keuringen, certificering; allemaal termen van de laatste jaren, we worden er mee overspoeld. Vroeger werd een complete installatie gekeurd door een medewerker van het gas- of waterleidingbedrijf en werden op- of aanmerkingen aan je gemeld. Je zorgde dat het verholpen werd en het niet meer gebeurde. Het vervangen van een ketel werd gecontroleerd. Een stukje leiding vergeten te beugelen, een rookgasafvoer niet goed vastgezet? Je kon het verhelpen voor de goedkeuring kwam. Tegenwoordig moet dat allemaal door de bedrijven zelf gebeuren. Ik kan me daarbij niet aan de indruk onttrekken dat dit vaker niet dan wel wordt gedaan. Jammer, het zorgt voor problemen met een negatieve uitstraling naar ons vak.
Er worden steeds vaker kleine fouten gemaakt, met soms flinke gevolgen. Wat is hiervan de oorzaak? Onoplettendheid, concentratieverlies, verslapte aandacht. Misschien is de smartphone wel de oorzaak? Want een servicemonteur kan tegenwoordig geen ketelonderhoud meer uitvoeren zonder een keer gestoord te worden door een ‘pling’ of ander geluid van zijn mobieltje, wat hem gelijk naar zijn telefoon doet grijpen. Gelijk willen kijken, terwijl de meeste berichten niet eens werk gerelateerd zijn. Vaak wordt kort gereageerd en verder gegaan met het werk. Maar een kleine fout is dan snel gemaakt. In de montage is het niet anders. Lopend over bouwplaatsen zie je meer mensen met een telefoon dan met ander gereedschap in de hand. De aandacht is zo minder bij de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Ook dan is een foutje snel gemaakt.
Een vaak gehoord argument is dat een telefoon onmisbaar is voor het werk. In sommige gevallen kan ik mij dat voorstellen. Wellicht is het toch beter dat we een ‘App-plek’ maken – te vergelijken met een rookplek voor rokers – dan blijft de aandacht op het werk gericht en voorkomen we fouten.

Dick Visser
Installatiebedrijf Visser in Twisk

[Twee generaties installateurs, vader Dick en zoon Tim Visser, schrijven om beurten een column op persoonlijke titel]

Slimme gebouwen

Gepubliceerd op

Digitalisering maakt gebouwen steeds comfortabeler, efficiënter en veiliger. Moderne cloud-oplossingen ondersteunen het beheer op afstand en vormen een krachtige tool om het energiegebruik te reduceren. Deze en andere trends waren dit jaar duidelijk zichtbaar tijdens de ISH in Frankfurt.

Lees het artikel op installateursZaken.nl

Achter de wand

Gepubliceerd op

Tegenwoordig duiken er links en rechts in de vakmedia nieuwe verwarmingstechnieken op. Plafondverwarming via PCM, LTV-vloerverwarming via warmtepompen, buffervaten die door zout verwarmd worden. Karel leest het allemaal en schud geregeld zijn hoofd bij weer een duurzame noviteit. Wat is er mis met die trouwe ouwe radiator? Het blijft een prima warmte-afgiftebron om de boel in huis lekker snel te verwarmen.

Maar ook zijn klanten komen steeds vaker met vragen over de mogelijkheden van duurzaam verwarmen. En omdat hij natuurlijk geen enkele omzet mis wil lopen, doet onze ‘vakman’ zich te pas en onpas toch maar voor als (zelf) erkende duurzaamheidsgoeroe.
Zo vroeg een klant hem laatst naar de mogelijkheden van duurzame wandverwarming in zijn huis. Karel had de goede man in eerste instantie natuurlijk  twijfelachtig aangekeken maar sprong snel in het gat op het moment dat deze liet weten zijn woning later dit jaar compleet te willen laten renoveren. Voor Karel een mooie kans op meer omzet.

Toch kon Karel het niet over zijn hart verkrijgen de bestaande, immers nog goed functionerende radiatoren van de muur te slopen. Hij toog daarom naar de bouwmarkt voor wat gipsplaat en raggelwerk voor een betere oplossing: wandverwarming in optima forma. Helaas voor hem was de klant wat minder enthousiast en mocht hij de wand er op eigen kosten weer netjes uitslopen.

De alleskunner

Gepubliceerd op

Er is een trendverschuiving gaande in warmtepompland. Waar de klant eerst vooral bezig was met energiebesparing en zijn portemonnee, krijgt hij nu meer aandacht voor comfort. Tegelijkertijd worden warmtepompen ook steeds beter geïntegreerd in de Smart Home infrastructuur. Specialist Ambrava legt uit waarom.

Lees het artikel op installateursZaken.nl

De installateur is toch méér dan een handige Harry?

Gepubliceerd op

De installatiesector is best eens een bijzonder wereldje van tegenstellingen. Waarom? Ik zal het met een ervaring duidelijk maken.
Het is een veelgehoorde klacht dat de installateur ‘laat in plannen betrokken wordt’. In de conventionele manier van planontwikkeling, komt de installateur meestal pas aan bod bij het beantwoorden van het bestek. Deze vanuit de bouwkolom geredeneerde benadering, wordt door velen verfoeid. Het zou, zogezegd, geen ruimte bieden aan nieuwe (installatie)concepten, laat staan de mogelijkheid van een innovatieve benadering. De roep om een andere ketenpositie is dan ook regelmatig te horen. “Betrek de installateur vroeger: het levert écht voordeel op!”
Trouwe lezers weten dat ik een pleitbezorger ben van het eerder en beter gebruik maken van de kennis en kunde van de installateur. Bezie hem eens als méér dan een handige Harry. En toch, ergens begrijp ik de weerbarstigere praktijk wel.
Het verbaast mij namelijk hoe de installateur zichzelf zijn kansen ontzegt. Zo ben ik betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten. Soms fundamenteel (wetenschappelijk) onderzoek, andere keren heel praktijkgericht en concreet. Projecten waarin techniek onmiskenbaar aanwezig is en de vroegtijdige inbreng van deskundige installateurs meer dan gewenst. Bij de vraag om hieraan deel te nemen, slaat de gretige wens ‘betrek ons eerder’ snel om naar een ‘u vraagt, wij draaien’ houding. De argumenten die ik hoor variëren van geen tijd tot aan – echt waar! – geef ons eerst het bestek dan kijken wij of het te maken is. En zo onttrekt de installateur zichzelf regelmatig aan het ontwikkelproces.
Is de angst om buiten de comfortzone te stappen groter dan het lef en de ruimte om mee te denken én werken aan de antwoorden op de vragen van morgen? Gaat het om iets wel graag willen zijn, maar het eigenlijk niet echt kunnen…? Wie durft?

Maarten van der Boon
maarten@novitek.nl
Vanuit zijn bedrijf Novitek helpt Maarten
technische bedrijven in organisatie­-
strategie, innovatie en communicatie.

Karel voor duurzame installatietechniek

Gepubliceerd op

Ook bij Karel kloppen steeds meer mensen aan voor een duurzame oplossing. Natuurlijk is hij de laatste persoon op aarde om te zeggen dat hij daar eigenlijk weinig kaas van heeft gegeten. ‘Hoe moeilijk kan het tenslotte zijn, zo’n warmtepompje, zonnepaneeltje of PCM paneeltje monteren’. Dus op de vraag enkele weken  geleden of hij een zonneboilersysteem wilde aanleggen, had Karel natuurlijk direct instemmend geantwoord.

Vorige week kwamen de spullen binnen en ging hij direct aan de slag. De collector lag natuurlijk binnen no-time op het dak. Montagebeugeltjes waren erbij geleverd dus het vast maken leverde geen enkel probleem op. Maar omdat Karel toch meer verstand heeft van keteltjes (vind hij zelf) mocht een ontluchter op het dak van hem zeker niet ontbreken. Een beetje ontluchting is nooit verkeerd, was Karel zijn winderige filosofie daarbij.

Het buffervat kwam in de garage te staan, wat betekende dat Karel de benodigde aan- en afvoerleidingen twee verdiepingen omlaag moest brengen. Om die via de slaapkamer en woonkamer te laten lopen, vond Karel echter net een stap te ver gaan. Gelukkig bood het rookkanaal uitkomst. Door hier een simpel gaatje in te tikken, was alles zo voor elkaar. Het zonneboilersysteem zou er bovendien voor zorgen dat de bewoners hun ketel veel minder gaan gebruiken. De aanvoer van lucht hiervoor kon dus prima via de zolderetage verlopen. Die was toch niet geïsoleerd, dus frisse lucht genoeg. Zo zie je maar weer, iedereen kan duurzaam installeren, zelfs uw duurzame installateur Karel.

Sociaal werkgever

Gepubliceerd op

Als jonge vader gaf Job Beijer zijn baan als gymleraar op om zonder ervaring directeur te worden van een loodgietersbedrijf. Hij werd een sociaal werkgever met een groot hart. Goudeerlijk en altijd in kansen denkend, juist als het gaat om ‘zijn’ vakmensen. Sinds twee jaar is Job Beijer mede-eigenaar van het installatiebedrijf Aquarius. Zijn vader passeerde de 60 en wilde langzaam afbouwen. Tegelijkertijd stond Job na vele jaren in het onderwijs wel open voor een nieuwe uitdaging. Daarom besloot hij de stap naar het familiebedrijf te zetten. Zijn vader is nog steeds actief in het bedrijf maar de dagelijkse leiding ligt bij Job. Lachend: “Mijn zoontje zegt het treffend: ‘opa is de baas en mijn papa is de directeur’.”

Lees het artikel op InstallateursZaken.nl

Dimensioneren warmtepompen bij warmte-accumulatie

Gepubliceerd op

De warmteverliesberekening, waarschijnlijk bent u er wel mee bekend. De berekening die gebruikt wordt om het verwarmingsvermogen voor een woning of gebouw te bepalen. De meest gebruikte is een statische berekening om het vermogen te bepalen bij een buitentemperatuur van -10 °C. Maar hoe vaak komt het nu voor dat het een langere tijd -10 °C of kouder is?
In combinatie met warmtepompsystemen wordt meestal een laagtemperatuursysteem (LTV) toegepast, vaak in de vorm van vloerverwarming. Met vloerverwarming wordt ook warmte geaccumuleerd in massa (bijv. een zandcementvloer). Wanneer rekening gehouden wordt met de accumulatie (buffering) in deze massa in een dynamische berekening, kan een warmtepomp kleiner gedimensioneerd worden.
Maar hoe gaat dat in zijn werk? Wanneer het een koude winterdag is met maar één uur een temperatuur van -10°C en de rest van de dag warmer, kan er gedurende de war­mere uren warmte geaccumuleerd worden in de vloer. Wanneer de buitentemperatuur -10 °C is, zal bij slim regelen de vloer nog een hogere temperatuur hebben dan de ruimte. In deze vloer is dus nog vermogen aanwezig; vermogen dat de warmtepomp niet hoeft op te wekken.
Door het gebruik van historische weerdata en een warmteverliesberekening in combinatie met de massa die geactiveerd kan worden, kan een veel accurater vermogen voor de warmteopwekking berekend worden. Ook zal het nut van warmteaccumulatie veel beter afgespiegeld worden. Dit kan vergroot worden met bijvoorbeeld faseovergangsmaterialen (PCM’s), met minder starts en stops van de opwekking als gevolg. Het dynamisch effect van accumulatie is dus iets om rekening mee te houden bij LTV-systemen.

Tim Visser
Installatiebedrijf Visser in Twisk

[Twee generaties installateurs, vader Dick en zoon Tim Visser, schrijven om beurten een column op persoonlijke titel]

Regendouche hier of regendouche daar

Gepubliceerd op

Nadat Karel zich vorige week nog had uitgeleefd met een radiatorleiding, was het deze week weer eens de beurt voor een badkamertje. De heer en vrouw des huizes wilden graag een regendouche in hun nieuwe, mooi betegelde natte ruimte. Het echtpaar was al naar een sanitair speciaalzaak gegaan om de douche uit te zoeken. Probleem was dat ze een nogal verschillende smaak bleken te hebben. Het duurde even voordat ze een douche vonden waar ze beiden onder wilden stappen.

Met die douche stond Karel afgelopen week in de badkamer van het stel. Helaas voor hem had het echtpaar ook over de wijze waarop de douche gemonteerd diende te worden geen eensluidende mening. De man wilde graag dat de douchekop uit het plafond zou komen maar de vrouw vond montage aan de wand een stuk fraaier.

De in eerste instantie nog afwachtende Karel was het bakkeleiende echtpaar snel zat en verzocht hen vriendelijk doch dringend de natte ruimte te verlaten zodat hij aan de slag kon gaan. Hij beloofde het kibbelende stel plechtig dat ze beiden hun zin zouden krijgen. Krap een half uurtje later was de klus al geklaard. Zo moeilijk was het uiteindelijk niet. Echt een handige Harry die Karel.

Ontdek onze slimme vogel!

Gepubliceerd op

Met de nieuwe Decorio kan uw warmtepomp het dak op!
In het streven om ons fossiele energieverbruik te verminderen is de warmtepomp een populaire keuze. Voor de bewoner is, naast geluidsoverlast, de omvang door plaatsing in de tuin of schuur een struikelblok. De nieuwe, eenvoudig te monteren Decorio Luchtwarmtepompbehuizing 30°-55° van Ubbink biedt u dé oplossing!

Slapende honden

Gepubliceerd op

De provenciale verkiezingen zijn net achter de rug. Het klimaatdebat speelde dit keer een prominente rol, aangewakkerd door de vele publieke acties voor een duurzaam beleid. Het heeft dus toch zin om uw mening te uiten.
Zo gaat minister van Nieuwenhuizen de legionellawetgeving aanpassen na de recente uitzending van Zembla over dit onderwerp. Voor mij nog niet ver genoeg, maar er zit in ieder geval weer wat beweging in.
Het RIVM blijf maar stellen dat in sporthallen mensen niet ziek worden. Vreemd, ik weet zeker dat ook hier veel mensen blootstaan aan besmettingen. Nog onbegrijpelijker is het dat de GGD zegt niet bemonsteren in deze hallen. Een brief naar de minister hierover heb ik vorig jaar op verzoek van Zembla opgeschort (geen slapende honden wakker maken).
Besmettingen zijn er alom: in onze eigen ministeries en enige tijd geleden in Buckingham Palace en het Europese parlement. Hoe kan het dat daar wel monsters zijn genomen? Zijn dit prioritaire instellingen? Ik denk overigens dat bij ons koningshuis wel degelijk monsters worden genomen en dat daar preventie wordt toegepast. Meten met twee maten? Ik blijf een vinger aan de pols houden.
Zo heb ik recent ook nog klachten geuit over BRL 6010 gecertificeerde bedrijven die weer examen moeten gaan doen. Bijscholing is prima maar als je vandaag een rijbewijs haalt, hoef je volgende week toch niet opnieuw examen te doen?
En wat te denken van het feit dat in een prioritaire installatie 100 kve als gevaarlijk wordt beschouwd terwijl in een laagrisico-categorie zelfs 10.000 kve geen kwaad zou kunnen. Dit gaat er bij mij niet in! Gaat u onder de douche staan terwijl u weet dat de installatie besmet is met bijvoorbeeld 1.000 kve Sero type 1? Ik niet.

Leo Bikker
BAC (Bikker Advies & Consultancy)
mbikker@chello.nl